V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence položky příjemky/výdejky. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud Vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Položky příjemky/výdejky).

Import hlavičky dokladu a jeho položek je zapotřebí vždy rozdělit do dvou kroků - nejprve hlavička, poté položky. Návod k importu hlavičky příjemky/výdejky naleznete zde.

Hlavička příjemky/výdejky obsahuje údaje o typu dokladu, typu pohybu, firmě, zaúčtování apod., položky příjemky/výdejky oproti ní obsahují právě konkrétní ceníkové položky se skladem, množstvím, cenou apod.

Pro testování budeme importovat následující soubor: polozky_prijemky/vydejky.xlsx

Příjemka/výdejka

Kód z ceníku

Sklad

Množství

Cena za MJ

S+01/2021

SD KARTA

PLZEŇ

1

100

S+01/2021

PIVO

LIBEREC

10

200

S+02/2021

VT 14/M

PLZEŇ

5

150

S+02/2021

VT 16/191

PLZEŇ

8

1000

Váš individuální import může obsahovat jiné sloupce v závislosti na tom, které údaje potřebujete mít u skladových dokladů obsaženy. Pro výukový materiál použijeme však pouze obecný soubor.

Importovat budeme následující sloupce:

Pořadí vybraných sloupců pro import se musí přesně shodovat s pořadím těchto sloupců v importovaném Excelu.

Příjemka/výdejka - kód/zkratka příjemky/výdejky, ke které mají být položky importem přiřazeny

Kód z ceníku - kód/zkratka ceníkové položky

Sklad - kód/zkratka skladu

Množství - množství příslušné měrné jednotky položky

Cena za MJ - nákupní cena; u výdejky se doplňuje automaticky na základě příslušné metody oceňování zásob, lze tedy ručně vyplnit pouze u příjemky


Pokud máte vybrané sloupce, které chcete importovat, můžete výběr potvrdit tlačítkem Ok. Po kliknutí na něj dojde k otevření dalšího okna s potvrzením vybraných sloupců a jejich očekávanými datovými typy.

Pokud vše sedí, můžeme opět potvrdit tlačítkem Ok a vybrat příslušný soubor.

Pokud je v Excelu vše v pořádku a soubor je způsobilý importu, zobrazí se okno výše s počtem záznamů, které budou importovány - buďto nové, nebo k aktualizaci.

Stiskem tlačítka Ano dokončíme import.

FAQ

V průběhu práce s importy můžete narazit na řadu chyb, zde odkazy k některým z nich.

Chyba: Pokud má být vygenerován skladový doklad, musí být vyplněn typ skladového dokladu.

Chyba při importu z Excelu: does your POIFS have circular or duplicate block references

Import z Excelu hlásí chybu - alpha-2

Našli jste odpověď?