V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence individuálních prodejních cen. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud Vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Ceny pro odběratele/skupiny odběratelů, speciální kódy).

Import prodejních individuálních cen se váže vždy ke konkrétní ceníkové položce. Komu individuální cena náleží lze vybrat třemi způsoby. Všechny tyto tři způsoby jsou popsané v návodu k individuálním cenám.

V návodu je rovněž podrobně popsán princip fungování individuálních cen.

Pro testování budeme importovat následující soubor: odberatele.xlsx

Ceník

Prodejní cena

Firma

Měna

PIVO

30

ŠTAMGAST

CZK

GP 008 CR

50

3523

EUR

Váš individuální import může obsahovat jiné sloupce v závislosti na tom, které údaje potřebujete mít u skladových dokladů obsaženy. Pro výukový materiál použijeme však pouze obecný soubor.

Importovat budeme následující sloupce:

Pořadí vybraných sloupců pro import se musí přesně shodovat s pořadím těchto sloupců v importovaném Excelu.

Ceník - kód/zkratka ceníkové položky

Prodejní cena - cena v příslušné měně

Firma - kód/zkratka firmy, které individuální cena náleží

Měna - měna, v které je uvedená prodejní cena

Cena se nemusí vázat konkrétní firmě, může se vázat na všechny firmy (pokud se jedná o pevnou cenu v cizí měně), či k ceníkové skupiny. Vše je popsáno v návodu.

Pokud máte vybrané sloupce, které chcete importovat, můžete výběr potvrdit tlačítkem Ok. Po kliknutí na něj dojde k otevření dalšího okna s potvrzením vybraných sloupců a jejich očekávanými datovými typy.

Pokud vše sedí, můžeme opět potvrdit tlačítkem Ok a vybrat příslušný soubor.

Pokud je v Excelu vše v pořádku a soubor je způsobilý importu, zobrazí se okno výše s počtem záznamů, které budou importovány - buďto nové, nebo k aktualizaci.

Stiskem tlačítka Ano dokončíme import.

FAQ

V průběhu práce s importy můžete narazit na řadu chyb, zde odkazy k některým z nich.

Chyba při importu prodejních cen z Excelu

Chyba při importu z Excelu: does your POIFS have circular or duplicate block references

Import z Excelu hlásí chybu - alpha-2

Našli jste odpověď?