Všechny sbírky
O programu
Verze
Desktopová aplikace - Novinky ve verzi 2021.5
Desktopová aplikace - Novinky ve verzi 2021.5

16. 4. 2021 - Účtování skladových zásob způsobem B, zlepšení e-mailových šablon, požadavky na výdej v inventurách, opravy chyb

Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Přehled změn v ABRA Flexi (16. 4. 2021):

Nové funkce

 • Účtování skladových zásob způsobem B
  V ABRA Flexi je nově umožněno účtovat zásoby způsobem B. V nastavení v záložce Moduly - sklad je volba “Nahrávat sklad do účetnictví“. Zrušením zaškrtnutí se přepnete do režimu B. V tomto nastavení musíte začít používat typy skladových dokladů, které jsou neúčetní.U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do spotřeby. Teprve na konci účetního období se provede inventura a aktuální stav se zaúčtuje.

Vylepšení

 • Zlepšení použitelnosti e-mailových šablon
  - E-mailová šablona nezobrazuje hodnoty vlastností, na které uživatel nemá právo pro čtení.
  - Editace šablony umožňuje zobrazit náhled šablony vyplněné ukázkovými daty nebo záznamem vybraným uživatelem.
  - V šabloně je možné použít veškeré konstrukce šablonovacího jazyka FreeMarker.

 • Skladové inventury zohledňují požadavky na výdej.
  - Programový stav v inventuře nově odpovídá stavu skladové karty k datu zahájení inventury se započtením požadavků na výdej vzniklých v daném období. Před zahájením inventury tak není nezbytně nutné provádět Aktualizaci požadavků na výdej. Inventurní příjem případně dorovná požadavky z aktuálního období (jako nákupní cena se použije první dostupná: průměrná cena ze skladové karty, poslední nákupní cena ze skladové karty nebo nákupní cena z ceníku).
  - Nadále je nezbytné se vypořádat s požadavky na výdej ve všech předcházejících období. Technicky není možné inventurou vyrovnat požadavky naakumulované ze skladových karet předchozích období.

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu dovolených ve mzdách
  - Oprava výpočtu odpracovaných týdnů pro potřeby krácení dovolené v případě, kdy zaměstnanec odpracoval jen část roku. Dříve se zaokrouhlovalo matematicky, nyní se vypočtené týdny správně zaokrouhlují dolů. Dříve se při krácení dovolené vycházelo z kalendářních dnů, nyní se vychází z pracovních. Ve mzdách, v tomto případě, dojde po výpočtu mzdy k opravě hodnoty zbývající dovolené.
  - Při zadání ukončení pracovního poměru docházelo chybně ke krácení dovolené v předcházejícím roce.

 • Při vytváření kopie přijaté objednávky se kopíroval i stav rezervací bez ohledu na stav skladu. Nově se provede pro kopii objednávky standardní aktualizace rezervací dle nastavení režimu jako pro nově vytvořenou objednávku.

 • Služba Rezervace nenabízí kusy, které jsou rezervované stejnému odběrateli, ale jsou přirazené jiné objednávce.

 • V účetní uzávěrce v kroku přecenění neuhrazených dokladů mohlo dojít k chybě aplikace v případě, že pro cizí měnu nebyl dostupný kurz.

 • V případě použití více různých řádků DPH se stejným kódem v jednom zdaňovacím období (např. 001-004 s platností do roku 2019 a 001-004 s platností od roku 2020) se do Přiznání DPH (PDF a XML výstup) započetli chybně pouze doklady s novějším řádkem DPH.

 • Pokud nelze načíst soubor se seznamem centrálních serverů, zobrazí se chyba. Dříve by došlo k interní chybě aplikace.

 • Oprava filtrace podle štítků na agendě Stav skladu k datu a dalších agendách.

Dostali jste odpověď na svou otázku?