Účtování zásob metodou B znamená, že je nákup zásob zaúčtováván rovnou do spotřeby - na účty 501 a 504. Do účetnictví se tedy náklady dostávají pouze prostřednictvím přijaté faktury. Účtování metodou B je v tomto ohledu oproti metodě A jednodušší. Podrobné návody popisující metodu B jsou volně k dispozici na internetu.

Pro všechny sklady lze využívat pouze jednu z metod účtování - tedy buďto pouze A, nebo pouze B.

Pro účtování zásob metodou A je rovněž k dispozici návod.

V nastavení firmy je k dispozici nastavení možnosti Sklad nahrávat do účetnictví. Naleznete ji na záložce Moduly a podzáložce Zboží. Obdobně jako u jiných změn nastavení firmy lze i zde vytvořit nové nastavení platné od data.

V případě, že je možnost zaškrtnuta, účtují se zásoby metodou A (výchozí stav). Pakliže je odškrtnuta, účtují se zásoby metodou B.

Jakmile tato možnost není zaškrtnuta, sklad se nebude nahrávat do účetnictví. Tím se rozumí, že se zpřístupní možnost použití neúčetních typů skladových dokladů.

Neúčetní skladové doklady rozlišíte hodnotou pole Doklad je účetní.

Doklady vystavované s takovým typem dokladu, který není označen jako účetní, nikterak nevstupují do účetnictví. Ovlivňují tedy pouze stav skladu.

Pokud je aktivováno účtování metodou B, není možné pracovat s účetními typy skladových dokladů a naopak.

Takovým dokladům není možné nastavit předpis zaúčtování na záložce Specifikace;

ani zaúčtování jako takové na záložce Účtování.

Skladové doklady lze automaticky generovat přímo z faktur. Pro automatickou generaci z faktur záleží na nastavení typu faktury - vydané i přijaté. Ve výchozím stavu je automatická generace skladových dokladů aktivní.

V typu faktury lze jednoduše nadefinovat typ skladového dokladu, který z ní bude automaticky generován. V případě využívání metody B zde nastavte neúčetní typ skladového dokladu.

Našli jste odpověď?