Účtování zásob metodou A - GUI

Jak ve Flexi účtovat zásoby metodou A v desktopové aplikaci?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Účtování zásob metodou A můžeme považovat za standardní účtovací metodu.

Metodou A se ve zkratce rozumí, že nakupované zásoby jsou nejprve zaúčtovány na příslušný rozvahový účet a do nákladů se dostávají až prostřednictvím výdejek při spotřebě. Podrobné návody popisující metodu A jsou volně k dispozici na internetu.

Opakem je metoda B, u které je nákup zásob zaúčtováván rovnou do spotřeby - na účty 501 a 504. Do účetnictví se tedy náklady dostávají pouze prostřednictvím přijaté faktury.

Pro všechny sklady lze využívat pouze jednu z metod účtování - tedy buďto pouze A, nebo pouze B.

Pro účtování zásob metodou B je rovněž k dispozici návod.

V nastavení firmy je k dispozici nastavení možnosti Sklad nahrávat do účetnictví. Naleznete ji na záložce Moduly a podzáložce Zboží. Obdobně jako u jiných změn nastavení firmy lze i zde vytvořit nové nastavení platné od data.

V případě, že je možnost zaškrtnuta, účtují se zásoby metodou A (výchozí stav). Pakliže je odškrtnuta, účtují se zásoby metodou B.

Jakmile tato možnost je zaškrtnuta, sklad se bude nahrávat do účetnictví. Tím se rozumí, že se používají účetní typy skladových dokladů.

Účetní skladové typy dokladů, tedy typy skladových dokladů používané při účtování zásob metodou A, poznáme podle pole Doklad je účetní.

Doklady vystavované s takovým typem dokladu, který je označen jako účetní, vstupují do účetnictví. Ovlivňují tedy jak účetnictví, tak stav skladu.

Pokud je aktivováno účtování metodou A, není možné pracovat s neúčetními typy skladových dokladů a naopak.

Takovým dokladům je možné (resp. je zapotřebí) nastavit předpis zaúčtování na záložce Specifikace;

rovněž tak zaúčtování jako takové na záložce Účtování.

Pakliže byste tak neučinili, bude Vás Flexi vyzívat k doplnění, resp. informovat o tom, že příslušná pole pro zaúčtování nejsou vyplněna.

Upozornění může vypadat např. takto:

V případě že údaje vyplněné jsou (např. dle screenshotu výše), na příslušných účtech bude reflektována daná hodnota. Pozorovat ji můžeme, mimo jiné, v účetním deníku.

Skladové doklady lze automaticky generovat přímo z faktur. Pro automatickou generaci z faktur záleží na nastavení typu faktury - vydané i přijaté. Ve výchozím stavu je automatická generace skladových dokladů aktivní.

V typu faktury lze jednoduše nadefinovat typ skladového dokladu, který z ní bude automaticky generován. V případě využívání metody A zde nastavte účetní typ skladového dokladu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?