Příklad:

curl -H "Content-Type: application/x-isdoc" -k -u xxx:xxx -X PUT https://localhost:5434/c/firma/faktura-prijata?typDokl=code:ZBOZI-FAKTURA" -T "/cesta/soubor.isdoc"

  • -u určuje autorizační údaje do Flexi.

  • -H hlavička určující typ soubor

  • -k pokud používáte vlastní instalaci a automaticky generovaný certifikát, je nutné ignorovat nedůvěryhodnou certifikační autoritu.

  • -T zasílaný soubor (tělo požadavku)

cURL má vlastní dokumentaci.

Našli jste odpověď?