Na začátku je nutné podotknout, že program ABRA Flexi není plně přizpůsoben pro účtování krypto měn. Můžeme v něm však účtovat základní operace podle tohoto návodu.

V české účetní legislativě se kryptoměny účtují jako zásoby a to dvěma způsoby - na klasické účty 132 - Zboží na skladě a v prodejnách a 123 - Výrobky nebo na speciální účty 134 - Ostatní kryptoměny a 125 - Kryptoměny vytvořené vlastní činností. Kryptoměny se účtují vždy bez DPH. Na jednotlivé burzy se potom můžeme dívat jako na speciální sklady v menu Zboží - Seznam skladů anebo je můžeme brát jako bankovní účet v menu Peníze - Seznam bankovních účtů.

V ABRA Flexi je v současné době možné použít pouze variantu s klasickými účty 132 a 123.

Na účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách budeme účtovat tedy v případech, kdy byla krypto měna:

  • získána ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží;

  • pořízena za účelem budoucí úhrady závazku/ů;

  • pořízena za účelem spekulativního obchodování.

Účet 123 -Výrobky poté použijeme v případě, pokud byla kryptoměna vytěžena v rámci vlastní činnosti.

Účtování o kryptoměnách (způsob A)

Odpovídá klasické metodě vedení zásob způsobem A, tedy účtujeme při pořízení na účty 131 a následně převedeme skladovým dokladem na 132 a do spotřeby na účet 504 účtujeme při výdeji.

Nákup kryptoměn

Je vhodné založit si pro každou kryptoměnu vlastní analytiku účtu 132 nebo 123. Následně na těchto účtech budeme proúčtovávat příjmy a výdaje.

Pořízení kryptoměny nákupem

Nákup kryptoměny z bankovního účtu 131/221 (= bankovní výdajový doklad)

Nákup kryptoměny "na fakturu" (doposud nebyla provedena úhrada) 131/321 (325) (= přijatá faktura)

Zaúčtování vedlejších pořizovacích nákladů 131/221, 321 nebo 325 (= další položka v rámci bankovního výdajového dokladu nebo přijaté faktury)

Zařazení kryptoměny do evidence 132/131 (= příjemka kryptoměny "na sklad")

Pořízení kryptoměny jako přijaté plnění za prodej zboží nebo služeb

Příjem kryptoměny od odběratele 131/311 (= pokladna nebo banka)

Zařazení kryptoměny do evidence 132/131 (= příjemka "na sklad")

Pořízení kryptoměny vlastní činností

Zařazení kryptoměny do evidence ve vlastních nákladech (123/583) (=příjemka)

Úbytky kryptoměny

Úhrada závazku v kryptoměně 321 nebo 325/604 (=pokladna nebo banka)

Úbytek kryptoměny z evidence 504/132 (=výdejka)

Úbytek kryptoměny evidované na účtu 123 z evidence 583/123 (=výdejka)

Účtování o kryptoměnách (způsob B)

Odpovídá klasické metodě vedení skladu způsobem B, tedy rovnou do spotřeby.

Opět máme založeny speciální analytiky pro jednotlivé kryptoměny na účtech 132 a 123, ale účtovat na tyto účty budeme až na konci účetního období.

Nákup kryptoměn

Pořízení kryptoměny nákupem

Nákup kryptoměny z bankovního účtu 504/221 (=banka)

Nákup kryptoměny "na fakturu", doposud nebyla provedena úhrada 504/321 nebo 325 (=faktura přijatá nebo ostatní závazek)

Zaúčtování vedlejších pořizovacích nákladů (poplatků) 504/221, 325 nebo 321 (=faktura přijatá, ostatní závazek, příp. banka)

Pořízení kryptoměny jako přijaté plnění za prodej zboží nebo služeb

Příjem kryptoměny jako úhrada od odběratele 504/311 (=ostatní závazek nebo přijatá faktura)

Úbytky kryptoměny

Úhrada závazku v kryptoměně 321 nebo 325/604 (=faktura vydaná nebo ostatní pohledávka, popř. banka)

Prodej kryptoměny úhradou na bankovní účet 221/604 (=banka)

Transakce na konci účetního období

Převod počátečního stavu kryptoměn na účtu 132 do nákladů 504/132 (interní doklad)

Převod počátečního stavu kryptoměn na účtu 123 do nákladů 584/123 (interní doklad)

Zaúčtování konečného stavu kryptoměn na účtu 132 132/504 (interní doklad)

Zaúčtování konečného stavu kryptoměn evidovaných na účtu 123 123/583 (interní doklad)

Našli jste odpověď?