Pomocí nástroje flexibee2xml lze jednoduše převést soubory do jiného formátu. Na příkladu níže najdete ukázku převodu XLS souboru do XML.

Příkaz v terminálu:

/Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/flexibee2xml --from-xls test.xls --evidence cenik --to-xml cenik.xml

/Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/flexibee2xml

  • umístění nástroje

--from-xls

  • parametr určující formát vstupního souboru

test.xls

  • název vstupního souboru

--evidence

  • parametr určující evidenci, pro kterou bude XML vytvářeno (dle něj budou vytvořeny úvodní elementy)

cenik

  • strojový název evidence v ABRA Flexi

--to-xml

  • parametr výstupního formátu

cenik.xml

  • název výstupního souboru

Našli jste odpověď?