7. Příjemka a Přijatá faktura

Objednávka je dokončena a dodavatel Vám zašle zboží a fakturu. Z objednávky vydané je možné vytvořit přijatou fakturu:

Po vytvoření faktury se Vám automaticky vytvoří příjemka (za předpokladu, že jste typ dokladu zvolili v kroku č. 6. Vydaná objednávka):

A stav vydané objednávky se změní na hotovo:

V tuto chvíli máte dostatek poptávaného zboží na skladě a můžete dokončit odběratelskou část.
__________________________________________________________________

8. Vydaná faktura a výdejka

Vrátíte se tedy do Přijaté objednávky a opět máte více možností tvorby následujících dokladů (Vytvořit fakturu, prodejku, výdejku či zálohu). V příkladu uvedu tvorbu Vydané faktury a Výdejky.

Kliknete na tři tečky (další funkce) u vytvořené objednávky a zvolíte možnost Vytvořit fakturu.

Webové rozhraní Vás přenese do výběru typu faktury a realizovaného množství objednaných kusů.

Na základě vytvoření vydané faktury se nám automaticky vytvoří Výdejka (za předpokladu, že jste typ dokladu přednastavili již v Přijaté objednávce):

A přijatá objednávka se nyní zaeviduje do stavu hotovo:

__________________________________________________________________

9. Uhrazení dokladů

Nahrajete výpis do banky a máte (příklad níže: úhrady obou faktur).

Kliknete opět na tři tečky (další funkce) a vyberete možnost úhrady dokladu:

Webové rozhraní Vám zobrazí tabulku neuhrazených dokladů a zde vyberete příslušnou fakturu:

Kliknete na uhradit a doklad bude spárovaný:

To samé provedete u druhého pohybu a obchodní cyklus bude dokončen.

Našli jste odpověď?