Obdobně jako přijímat a vydávat ze skladu, můžete rovněž mezi sklady Vaše zboží převádět. Převodka není nic jiného než výdej ze skladu A na něj navázaný následný příjem do skladu B.

Při tvorbě převodky si můžeme pomocí typu dokladů ušetřit práci s vyplňováním potřebných údajů v každém vystavovaném dokladu zvlášť.

Tvorba typů dokladů

Přejděte do typů skladových dokladů ("Zboží –> Typy skladových dokladů") a založte si zde dva typy - "Příjemka převodky" a "Výdej pro převodku".

Jako první založíme typ dokladu "Příjemka převodky". Můžeme vyplnit řadu údajů, jako např. zdali se jedná o účetní doklad nebo nikoliv. V našem případě však postačí pouze vyplnění typu pohybu.

Takto nastavený typ dokladu můžeme uložit a přejít k tvorbě typu dokladu "Výdej pro převodku". Ten obsahuje už více důležitých údajů.

  • Typ pohybu + upřesnění

    Nastavíme na "Výdej pro převodku". Flexi díky tomuto upřesnění ví, že se jedná o převodku a bude chtít dokončit převodku příjmem na cílový sklad.

  • Typ dokladu převodky

    Určuje typ dokladu, se kterým bude příjem na cílový sklad vytvořen. V našem případě se jedná o dříve vytvořený typ dokladu "Příjemka převodky".

Pokud máme výše zmíněné nastaveno, můžeme přejít k tvorbě převodky.

Tvorba převodky

Jak bylo již výše zmíněno, převodka má vždy dvě strany - výdej a příjem. Výdej je vždy zapotřebí vytvářet jako první. Za správného nastavení umí Flexi příjem na cílový sklad automaticky vytvořit.

Do výdejky můžete (mimo údajů vyplněných z typu dokladu) doplnit cílový sklad. Pokud jej vyplníte rovnou před uložením dokladu, nebude se Flexi při ukládání na sklad dotazovat.

Dále je, mimo jiné, zapotřebí vyplnit převáděné položky a doklad uložit. Pokud je vyplněno vše, co bylo zmíněno v návodu výše, dotáže se Flexi, zdali chcete převodku dokončit.

S potvrzením dotazu dojde k vytvoření příjemky na cílový sklad. Veškeré údaje doplňuje Flexi automaticky.

S uložením příjemky dojde k dokončení převodky. Zboží se tedy bude nacházet na cílovém skladě.

Našli jste odpověď?