Přímá filtrace ceníkových položek, které mají poplatky není v API dostupná.


Možné řešení je přes ceník a relaci poplatky

https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik.json?limit=0&relations=poplatky

Získáte přehled všech položek včetně poplatků, poté však musíte vyloučit ty, které poplatek nemají.

Případně je možné řešení "otočit" a filtrovat přes evidenci poplatek:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/poplatek/(cenik eq 'code:RECYKLACE 5').xml?detail=custom:cenikOtec(kod,nazev)&includes=/poplatek/cenikOtec

Našli jste odpověď?