Po akceptování vydané nabídky následuje zpracování Přijaté objednávky. Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Prodej/Vydané nabídky. Označíme si nabídku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit přijatou objednávku"

Následně se Vám otevře editace dokladu a zde vyplníte potřebné údaje.

Doklad uložíte a následně ho naleznete v horním menu Prodej/Přijaté objednávky.

V případě, že nemáte dostatek zboží k dispozici následuje => Poptávka u dodavatele.

Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Prodej/Přijaté objednávky. Označíme si objednávku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit vydanou poptávku"

Poté se Vám otevře okno s položkami přijaté objednávky, kde doplníte počet kusů, které poptáváte a případně doplníte pomocí lupy dodavatele z Adres firem.

Poté následuje výběr typu dokladu vydané poptávky.

Po zvolení typu dokladu se Vám otevře okno a zde vyplníte potřebné údaje popřípadě upravíte cenovou poptávku. Při tvorbě dokladu si můžete přednastavit typ dokladu, pro tvorbu nabídky přijaté od dodavatele.

Uložený doklad poté naleznete v horním menu Nákup/Vydané poptávky.

Našli jste odpověď?