Evidujete přijatou nabídku od dodavatele a rádi byste ji evidovali v ABRA Flexi.

Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Nákup/Vydané poptávky. Označíme si poptávku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit přijatou nabídku"

Následně se Vám otevře editace dokladu a zde vyplníte potřebné údaje, popřípadě upravíte cenovou nabídku. Při tvorbě dokladu si můžete přednastavit typ dokladu, pro tvorbu objednávky vydané.

Uložený doklad poté naleznete v horním menu Nákup/Přijaté nabídky.

Akceptujete-li cenu dodavatele následuje => vytvoření Vydané objednávky. Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Nákup/Přijaté nabídky. Označíme si nabídku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit vydanou objednávku"

Uložený doklad poté naleznete v horním menu Nákup/Vydané objednávky.

Po vytvoření vydané objednávky máte možnost objednání do minima. Tuto funkci naleznete v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Objednat do minima"

Následně se objeví formulář se zbožím, které je do minima možné objednat. Zde vyberete příslušného dodavatele a množství.

Předpokladem pro použití "objednat do minima" je vyplnění minimální zásoby ve skladové kartě. Ve chvíli, kdy Vám klesne množství na skladě pod tuto minimální hranici automaticky vstupuje do formuláře.

Našli jste odpověď?