Přijatá faktura a příjemka

Přijali jste objednané zboží od dodavatele pokračujeme tedy zpracováním faktury + příjemky. Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Nákup/Vydané objednávky. Označíme si objednávku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit přijatou fakturu"

Nejprve bude nutné zvolit typ dokladu.

Následně se Vám otevře editace dokladu a zde vyplníte potřebné údaje.

Uložený doklad poté naleznete v horním menu Nákup/Přijaté faktury.

V případě nastavení ve zvoleném typu dokladu "automaticky generovat skladové doklady" po uložení přijaté faktury se Vám automaticky vytvoří příjemka. Naleznete ji v horním menu Zboží/Příjemky-výdejky.

V případě přijetí zboží k němuž nebyla přiložena faktura je možné zpracovat nejprve příjemku. Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Nákup/Vydané objednávky. Označíme si objednávku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit příjemku". Následně bude nutné vybrat sklad. Uložený doklad naleznete v horním menu Zboží/Příjemky-výdejky. Po přijetí faktury provedeme zpracování daňového dokladu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit fakturu".

Vydaná faktura a výdejka

Máte zboží z přijaté objednávky odběratele k dispozici následuje zpracování faktury + výdejky. Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Prodej/Přijaté objednávky. Označíme si objednávku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit vydanou fakturu"

Následně se Vám otevře editace dokladu a zde vyplníte potřebné údaje.

Uložený doklad poté naleznete v horním menu Prodej/Vydané faktury.

V případě nastavení ve zvoleném typu dokladu "automaticky generovat skladové doklady" po uložení vydané faktury se Vám automaticky vytvoří výdejka. Naleznete ji v horním menu Zboží/Příjemky-výdejky.

V případě odeslání zboží k němuž nebyla přiložena faktura je možné zpracovat nejprve výdejku. Tvorbu provedeme z důvodu provázanosti dokladů a zjednodušení zpracování v modulu Prodej/Přijaté objednávky. Označíme si objednávku a v horním menu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit výdejku". Následně bude nutné vybrat sklad. Uložený doklad naleznete v horním menu Zboží/Příjemky-výdejky. Poté provedeme zpracování daňového dokladu pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíme "Vytvořit fakturu".

Bankovní úhrady

Po nahrání elektronického výpisu do Peníze/Banka spojíme konkrétní pohyby s daným dokladem. Více k této problematice naleznete zde.

Našli jste odpověď?