Všechny sbírky
Výukové články
Nezařazené
Užitečné příkazy v příkazovém řádku (terminálu)
Užitečné příkazy v příkazovém řádku (terminálu)

Jaké příkazy mi v příkazovém řádku (terminálu) mohou být užitečné?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Windows

Příkazový řádek ve Windows spustíte stiskem klávesové zkratky Win-R a zadáním textu "cmd". Lze také spouštět pomocí vyhledávání v nabídce Start, rovněž uvedením textu "cmd". Pokud v prohlížeči souborů nahradíte cestu k souboru textem "cmd", otevře se příkazový řádek s umístěním v dané složce.

Příkazy

 • cd - změna na jiný adresář, např. "cd /Users/uzivatel/Desktop"; samotné cd nás vrátí do kořenového adresáře; cd .. nás vrátí do nadřazeného adresáře; cd ~ nás vrátí do domovského adresáře

 • dir - vypíše obsah adresáře, ve kterém se nacházíte

 • copy $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - zkopíruje soubor na příslušné místo; $SOUBOR nahraďte za název souboru a $UMÍSTĚNÍ nahraďte za příslušné místo

 • del $SOUBOR - vymaže soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • move $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - přesune soubor do příslušného umístění; $SOUBOR nahraďte za název souboru, $UMÍSTĚNÍ nahraďte za cestu do složky

 • expand $SOUBOR - rozbalí soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • rename $SOUBOR - přejmenuje soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • replace $SOUBOR - nahradí soubor zkopírovaným souborem; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • rmdir $UMÍSTĚNÍ - vymaže adresář; $UMÍSTĚNÍ nahraďte za cestu do složky

 • tree - graficky zobrazí strukturu složek

 • ftp - přesune soubory na FTP server

 • ping $URL- zašle požadavek na příslušnou URL adresu, lze tak ověřit její dostupnost; $URL nahraďte za skutečnou URL adresu

 • ipconfig - vypíše nastavení IP adresy

 • netstat - vypíše TCP/IP spojení a jejich status

 • cp $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - zkopíruje soubor na příslušné místo; $SOUBOR nahraďte za název souboru a $UMÍSTĚNÍ nahraďte za příslušné místo

macOS

Terminál najdete v Aplikacích ve složce Utility, popřípadě jej můžete spustit skrze Spotlight, který vyvoláte stisknutím klávesové zkratky Command + mezerník. Do textového pole Spotlightu poté stačí zadat slovo Terminál a volbu potvrdit klávesou Enter.

Celá řada příkazu je pro macOS stejná jako pro Linux. Oba dva operační systémy jsou totiž založeny na Unixu.

Příkazy

 • man $PŘÍKAZ - manuál k příslušným příkazům; $PŘÍKAZ nahraďte za příslušný příkaz (ls; cd; pwd; sudo; ..)

 • ls - vypíše obsah adresáře, ve kterém se nacházíte (lze s parametrem ls -l či

  ls -aF)

 • cd - změna na jiný adresář, např. "cd /Users/uzivatel/Desktop"; samotné cd nás vrátí do kořenového adresáře; cd .. nás vrátí do nadřazeného adresáře; cd ~ nás vrátí do domovského adresáře

 • pwd - vypíše kompletní cestu, kde se nacházíme

 • sudo - autentizujte se jako superuser, abyste získali další bezpečnostní oprávnění; je zapotřebí u pokročilejších nastavení

 • cp $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - zkopíruje soubor na příslušné místo; $SOUBOR nahraďte za název souboru a $UMÍSTĚNÍ nahraďte za příslušné místo

 • mv $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - přesune soubor na příslušné místo; $SOUBOR nahraďte za název souboru a $UMÍSTĚNÍ nahraďte za příslušné místo

 • rm $SOUBOR - odstraní soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • nano $SOUBOR - otevře text. editor pro daný soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • chmod $SLOŽKA/$SOUBOR - změní práva pro danou složku či soubor;

  čtení = 4, zápis = 2, odstranění = 1;

  (0+0+0) – Žádná práva.

  1 (0+0+1) – Pouze odstranění.

  2 (0+2+0) – Pouze zápis.

  3 (0+2+1) – Odstranění + zápis.

  4 (4+0+0) – Pouze čtení.

  5 (4+0+1) – Čtení + odstranění.

  6 (4+2+0) – Čtení + zápis.

  7 (4+2+1) – Čtení + zápis + odstranění.;

  První pozice - Vlastník

  Druhá pozice - Skupina

  Třetí pozice - Ostatní

  Například tedy "chmod 750 $SOUBOR" nastaví vlastníkovi souboru plná práva, skupině pro čtení a odstranění a ostatním žádná práva.

 • ps aux - vypíše všechny procesy s jejich ID; vhodné např. k jejich ukončení

 • kill $PID - vynutí ukončení příslušné aplikace, využitelné zejména když aplikace neodpovídá

 • ping $URL- zašle požadavek na příslušnou URL adresu, lze tak ověřit její dostupnost; $URL nahraďte za skutečnou URL adresu

 • defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE - slouží pro zobrazení skrytých souborů; hodnota TRUE zobrazí skryté soubory, hodnota FALSE skryje

 • defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool TRUE - aktivuje možnost vypnout všechna aktivní okna Finderu kombinací kláves CMD + Q; true = zapnuto, false = vypnuto

 • defaults write com.apple.screencapture PRIPONA-extension - slouží pro změnu formátu screenshotů (cmd + shift + 4; cmd + shift + 5); text "PRIPONA" nahraďte příslušným formátem (JPG; PNG; PDF; ..)

 • defaults write com.apple.Safari ShowFullURLInSmartSearchField -bool true - zobrazení celé URL adresy v Safari

 • defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticSpellingCorrectionEnabled -bool FALSE - nastavení autokorekce; false = vypnuta, true = zapnuta

 • say Ahoj! - Mac řekne "Ahoj"; můžete Vašemu Macu napsat, co má výchozím hlasem říci :-)

Příklady nad ABRA Flexi

 • cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ - zkopíruje startup.log do složky "Documents"

 • sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log - nastaví plná práva přístupu pro všechny uživatele do "startup.log"

 • ps aux | grep chrome - vyhledá v běžících procesech proces "chrome"

 • kill -9 3123 - vynutí ukončení aplikace (parametr -9) s ID 3123

 • killall -9 chrome - vynutí ukončení aplikace s názvem "chrome"

Linux

Příkazový řádek otevřete pomocí aplikace Terminál. Pro spuštění Terminálu vyberte z menu Aplikace → Příslušenství → Terminál. Výchozí klávesová zkratka pro spuštění Terminálu je CTRL + ALT + T.

Celá řada příkazu je pro Linux stejná jako pro macOS. Oba dva operační systémy jsou totiž založeny na Unixu.

Příkazy

 • man $PŘÍKAZ - manuál k příslušným příkazům; $PŘÍKAZ nahraďte za příslušný příkaz (ls; cd; pwd; sudo; ..)

 • ls - vypíše obsah adresáře, ve kterém se nacházíte (lze s parametrem ls -l či

  ls -aF)

 • cd - změna na jiný adresář, např. "cd /Users/uzivatel/Desktop"; samotné cd nás vrátí do kořenového adresáře; cd .. nás vrátí do nadřazeného adresáře; cd ~ nás vrátí do domovského adresáře

 • pwd - vypíše kompletní cestu, kde se nacházíme

 • sudo - autentizujte se jako superuser, abyste získali další bezpečnostní oprávnění; je zapotřebí u pokročilejších nastavení

 • cp $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - zkopíruje soubor na příslušné místo; $SOUBOR nahraďte za název souboru a $UMÍSTĚNÍ nahraďte za příslušné místo

 • mv $SOUBOR $UMÍSTĚNÍ - přesune soubor na příslušné místo; $SOUBOR nahraďte za název souboru a $UMÍSTĚNÍ nahraďte za příslušné místo

 • rm $SOUBOR - odstraní soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • mkdir $NÁZEV_SLOŽKY - vytvoří adresář; $NÁZEV_SLOŽKY nahraďte za název souboru

 • grep text $SOUBOR - pokusí se najít text "text" v příslušném souboru; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • locate $TEXT - pokusí se najít soubor dle uvedeného textu; $TEXT nahraďte za odpovídající text

 • cat $SOUBOR - otevře editor pro daný soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • nano $SOUBOR - otevře text. editor pro daný soubor; $SOUBOR nahraďte za název souboru

 • tail -n $SOUBOR - otevře text. editor posledních 10 řádků souboru; počet zobrazovaných řádků lze určit

 • chmod $SLOŽKA/$SOUBOR - změní práva pro danou složku či soubor;

  čtení = 4, zápis = 2, odstranění = 1;

  (0+0+0) – Žádná práva.

  1 (0+0+1) – Pouze odstranění.

  2 (0+2+0) – Pouze zápis.

  3 (0+2+1) – Odstranění + zápis.

  4 (4+0+0) – Pouze čtení.

  5 (4+0+1) – Čtení + odstranění.

  6 (4+2+0) – Čtení + zápis.

  7 (4+2+1) – Čtení + zápis + odstranění.;

  První pozice - Vlastník

  Druhá pozice - Skupina

  Třetí pozice - Ostatní

  Například tedy "chmod 750 $SOUBOR" nastaví vlastníkovi souboru plná práva, skupině pro čtení a odstranění a ostatním žádná práva.

 • ps aux - vypíše všechny procesy s jejich ID; vhodné např. k jejich ukončení

 • kill $PID - vynutí ukončení příslušné aplikace, využitelné zejména když aplikace neodpovídá

 • ping $URL- zašle požadavek na příslušnou URL adresu, lze tak ověřit její dostupnost; $URL nahraďte za skutečnou URL adresu

 • du $SLOŽKA - vypíše velikost složky na disku; $SLOŽKA nahraďte za odpovídající složku

Příklady

 • cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ - zkopíruje startup.log do složky "Documents"

 • sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log - nastaví plná práva přístupu pro všechny uživatele do "startup.log"

 • ps aux | grep chrome - vyhledá v běžících procesech proces "chrome"

 • kill -9 3123 - vynutí ukončení aplikace (parametr -9) s ID 3123

 • killall -9 chrome - vynutí ukončení aplikace s názvem "chrome"

Dostali jste odpověď na svou otázku?