Přehled změn v ABRA Flexi (17. 5. 2021):

Vylepšení

 • Uživatelské e-mailové šablony lze vytvářet také pro objednávky přijaté.

 • Importér příloh povoluje zapisovat do vazebních vlastností adresar a kontakt.

Opravy chyb

 • Oprava workflow, které končilo chybou aplikace NoClassDefFoundError v důsledku chybějící knihovny commons-lang-2.X.jar.

 • Na firmě s více než 10 tisíci neuhrazenými doklady v cizí měně se během inicializace účetního období neukládaly všechny vygenerované interní doklady s kurzovým rozdílem. Pro doplnění chybějících dokladů stačí inicializaci zopakovat.

 • Příloha k žádosti o nemoc již dovoluje vybírat z nepřítomností také karanténu.

 • Na operačním systému macOS BigSur nastával problém s otevíráním dialogových oken (např. filtrace, tisky atd.). Byl způsoben systémovou volbou pro otevírání oken do záložek, kterou Java nepodporuje. Instalátor tuto volbu pro klientskou aplikaci vypíná. Je zapotřebí aplikaci reinstalovat, případně volbu globálně vypnout.

 • Výmaz faktury, jenž vznikla realizací z objednávky, snižuje na položkách realizované množství. Tím mohlo dojít k nastavení záporného stavu realizace, pokud k výmazu došlo až po změně stavu objednávky s vynulováním realizací položek.

 • Oprava popisu pole pro zobrazení EAN kódu odběratele na formulářích dokladů.

 • Při vzniku položky Korekce kurzového rozdílu odpočtu se kopírují Řádek kon. hlášení a další vlastnosti z hlavičky dokladu. Chyba nedovolovala fakturaci z cizoměnné objednávky.

 • Vytváření kopie záznamu v API, při uvedení identifikátoru pro nový záznam, nebylo idempotentní. Při opakovaném volání opět docházelo k vytvoření nového záznamu. Nově zafunguje opakované volání, pro existující záznam, jako běžná aktualizace.

  • API dokumentace doplněna o článek Kopie záznamu.

 • Přehledy – nezobrazoval se graf pro výnosy na nástěnce ve webovém rozhraní.

Našli jste odpověď?