Přehled změn v ABRA Flexi (18. 5. 2021):

Opravy chyb

V klientské aplikaci scházela knihovna jazyka Groovy a workflow, která tento jazyk využ

Našli jste odpověď?