Objednání položek z přijaté objednávky objednávkou vydanou je implementováno jako virtuální evidence /objednani. Ta má dva subresource:

 • /polozek

  • vytvoří OBV daného typu z vybraných položek OBP, všechny položky objedná od daného dodavatele

  • volá se metodami POST nebo PUT a vyžaduje zadat:

   • typDokl - id nebo kód objektu z evidence /typ-objednavky-vydane

   • dodavatelFirma - id nebo kód objektu z evidence /adresar

   • polozkyObp

    • id objektů z evidence /objednavka-prijata-polozka

    • mnozstvi které se má objednat

 • /hromadne

  • vytvoří OBV ze všech položek OBP, které mají nastaveného dodavatele

  • volá se metodami POST, PUT nebo GET a vyžaduje zadat pouze typDokl (buď v těle dotazu, nebo query parametrem).s

Jedná se tedy o endpoints:

 • /objednani/polozek – pro vytvoření objednávek vydaných pro zadané dodavatele a položky OBP s uvedením objednávaného množství

 • /objednani/hromadne – pro automatické vytvoření OBV ze všech položek OBP, pokud mají nastaveného primárního dodavatele

Příklady:

1. Dotaz na resource /objednani/polozek

curl -k -X POST 'https://localhost:5434/v2/c/fcn_obv/objednani/polozek' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' --data-binary '{"winstrom":{"@version":"1.0","objednaniPolozek":{"typDokl":"code:OBV","dodavatelFirma":"code:AAA","polozkyObp":[{"id":3704,"mnozstvi":2},{"id":3706,"mnozstvi":3}]}}}' -u admin:adminadmin | jq

posílá data ve formátu

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "objednaniPolozek": {
      "typDokl": "code:OBV",
      "dodavatelFirma": "code:AAA",
      "polozkyObp": [
        {
          "id": 3704,
          "mnozstvi": 2
        },
        {
          "id": 3706,
          "mnozstvi": 3
        }
      ]
    }
  }
}

a dostane odpověď 200 OK s id OBV, která byla vytvořena

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "success": true,
    "stats": {
      "created": 1,
      "updated": 0,
      "deleted": 0,
      "skipped": 0,
      "failed": 0
    },
    "results": [
      {
        "id": 1638
      }
    ]
  }
}

nebo 400 Bad Request

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": false,
    "message": "Nebyly nalezeny \u017e\u00e1dn\u00e9 polo\u017eky vhodn\u00e9 pro objedn\u00e1n\u00ed."
  }
}

pokud nelze žádné z předaných položek objednat.

2. Více objednání na resource /objednani/polozek

curl -k -X POST 'https://localhost:5434/v2/c/fcn_obv/objednani/polozek' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' --data-binary '{"winstrom":{"@version":"1.0","objednaniPolozek":[{"typDokl":"code:OBV","dodavatelFirma":"code:AAA","polozkyObp":[{"id":3709,"mnozstvi":2},{"id":3711,"mnozstvi":3}]},{"typDokl":"code:OBV","dodavatelFirma":"code:ABC","polozkyObp":[{"id":3715,"mnozstvi":4},{"id":3717,"mnozstvi":5}]}]}}' -u admin:adminadmin | jq

posílá data ve formátu

{"winstrom":{
"@version":"1.0",
"objednaniPolozek":[{
"typDokl":"code:OBV",
"dodavatelFirma":"code:AAA",
"polozkyObp":[{
"id":3709,
"mnozstvi":2},
{"id":3711,
"mnozstvi":3
}]},
{"typDokl":"code:OBV",
"dodavatelFirma":"code:ABC",
"polozkyObp":[{
"id":3715,
"mnozstvi":4},
{"id":3717,
"mnozstvi":5
}]}
]}
}
{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "success": true,
    "stats": {
      "created": 2,
      "updated": 0,
      "deleted": 0,
      "skipped": 0,
      "failed": 0
    },
    "results": [
      {
        "id": 1663
      },
      {
        "id": 1664
      }
    ]
  }
}

3. Dotaz na resource /objednani/hromadne

curl -k -X POST 'https://localhost:5434/v2/c/fcn_obv/objednani/hromadne' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' --data-binary '{"winstrom":{"@version":"1.0","objednaniHromadne":{"typDokl":"code:OBV"}}}' -u admin:adminadmin | jq


posílá data ve formátu

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "objednaniHromadne": {
      "typDokl": "code:OBV"
    }
  }
}

nebo obdobně GET

curl -k -X GET 'https://localhost:5434/v2/c/fcn_obv/objednani/hromadne?typDokl=code%3AOBV' -H 'Accept: application/json' -u admin:adminadmin

s query parametrem typDokl=code:OBV dostane v odpovědi 200 OK seznam ID OBV, které byly vytvořeny

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "success": true,
    "stats": {
      "created": 2,
      "updated": 0,
      "deleted": 0,
      "skipped": 0,
      "failed": 0
    },
    "results": [
      {
        "id": 1639
      },
      {
        "id": 1640
      }
    ]
  }
}

nebo 400 Bad Request

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": false,
    "message": "Nebyly nalezeny \u017e\u00e1dn\u00e9 polo\u017eky vhodn\u00e9 pro objedn\u00e1n\u00ed."
  }
}
Našli jste odpověď?