V tomto příkladu si ukážeme, jak ve Flexi nastavit Stravenkový paušál.

 1. Nastavení firmy -
  Agenda Firma -> Nastavení -> Moduly -> Zaměstnanci -> Typy dokladů -> Typ interního dokladu stravenkového paušálu do limitu - nastavíme kam, se tato operace zaúčtuje (pokud chcete speciální typ interního dokladu, čistě pro stravenkový paušál, je nutné ho nejprve vytvořit skrze Typy interních dokladů).


 2. Stálá mzdová složka -
  Zaměstnanci -> Personalistika -> Stálé mzdové složky - zde skrze tlačítko "Nový" přidáme novou mzdovou složku, skrze lupu vybereme již přednastavený strav. paušál a doplníme datum a zda chceme strav. paušál počítat procentem/konstantou nebo fixní částkou.

 3. Aktualizace mezd -
  Po zadání strav. paušálu do personalistiky můžeme přejít na Aktualizaci mezd a vypočítat mzdy pro daný měsíc. Po rozkliknutí zaměstnance a jeho mzdy najdeme strav. paušál na záložce základní mzda:

 4. Mzdový list -
  Na mzdovém listu se nám strav. paušál propíše do "Ostatních náhrad" a "Nezdanitelné částky celkem":

 5. Po kontrole mzdy, vygenerujete závazky

 6. Interní doklad -
  Stravenkový paušál se zaúčtuje dle Nastavení firmy (bod 1.) do interních dokladů:

__________________________________________________________________

Stravenkový paušál - videonávod

Našli jste odpověď?