Přehled změn v ABRA Flexi (14. 6 2021):

Vylepšení

 • Na tiskovém výstupu Přehled stavu majetku se zobrazuje v poli Aktuální cena nulová hodnota, pokud byl majetek v daném roce vyřazen. Celková Aktuální cena se rovná hodnotě majetku v účetnictví.

 • Na sestavu Stav majetku k datu byly doplněny tři nové sloupce: Celkem vyřazení, Celkem tech. zhodnocení a Celkem změna ceny.

 • V uživatelské e-mailové šabloně není zapotřebí ošetřovat nedefinované hodnoty (null). Například výraz ${object.bspBan.kod} je průchozí, i pokud doklad nemá nastaven bankovní účet.

 • Oprava zobrazení náhledu šablony pro Stav úhrad k datu.

Opravy chyb

 • Oprava výpočtu rozúčtování vedlejších nákladů na skladové doklady. Vlivem ztráty přesnosti při zaokrouhlování položek mohlo dojít k nežádoucí změně celkové sumy dokladu.

 • Při kompletním spárování úhrady v cizí měně, např. ruční tvorbou spojení úhrady, s více doklady(naráz i postupně uhrazovanými), mezi nimiž byl i nějaký dobropis, se vypočetl chybně kurzových rozdíl.

 • Rychlá filtrace na tabulkových seznamech nefungovala při vyhledávání velkých hodnot. Důvodem byl převod 8místných a delších čísel do vědeckého formátu, což se projevovalo také v popisu filtru z klasické filtrace.

 • Při tvorbě hromadné objednávky docházelo k chybě aplikace, pokud nebylo na některém řádku vyplněno množství.

 • Pokud v průvodci pro sestavu Stavy účtů nebylo vybráno období, došlo k interní chybě aplikace.

 • Oprava zobrazení formuláře pro interní doklady v daňové evidenci, kde docházelo ke vzájemnému překrývání popisků.

 • Opravy chyb ve zpracování mzdové složky Příspěvek ke karanténě:

  • Přidána kontrola zadání kladné částky.

  • Pro jednu osobu je možné zadat v jednom měsíci více příspěvků (v Přehledu o výši pojistného se započítá jen skutečný počet osob).

 • Průvodce pro tvorbu dobropisu již nenabízí k dobropisování položky typu: odpočet zálohy, odpočet ZDD a korekční položky. Jejich dobropisování bylo chybné a způsobovalo chybu aplikace.

Našli jste odpověď?