Legislativa

 • Podpora rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS)

  • Nastavení firmy bylo doplněno na kartě Legislativa o nové volby zvláštních režimů DPH:

   • Jednotlivé volby OSS představují registraci k daném režimu a po jejich zvolení se na dokladech aktivuje automatický výběr státu / sazeb DPH dle zadaného odběratele, resp. státu dodání.

   • Došlo také k optimalizaci umístění některých voleb mezi kartami Firma, Legislativa a Upřesnění.

  • Předpisy zaúčtování nabízí 4 nové kódy plnění pro DPH:

   • OSS – EU služby, OSS – EU zboží, OSS – mimo EU, OSS – dovozní režim

   • Prostřednictvím předpisu s těmito kódy jsou vytvořené doklady zahrnovány do odpovídajících výstupů, případně je jím ovlivněn také řádek DPH (CZ).

  • Na vybrané typy dokladů přibyla volba preferování zvoleného státu DPH na dokladech:

   • Volbou lze potlačit automatický výběr státu / sazeb DPH na dokladech.

  • Generování podkladů a výstupů připravujeme pro vydání v novějších verzích.

 • Kurzový rozdíl při odpočtu zálohy v cizí měně se již nevytváří formou korekční položky na výsledné faktuře. Účtuje se interním dokladem, který již nevstupuje do DPH.

  • Na vydaných fakturách je kurzový rozdíl podporován při odpočtu zálohy i ZDD a nově vzniká také při odpočtu neúčetních záloh u přijatých faktur.

Nové funkce

 • Nový API resource pro vytváření objednávek vydaných (OBV) z objednávek přijatých (OBP).

  • /objednani/polozek – pro vytvoření objednávek vydaných pro zadané dodavatele a položky OBP s uvedením objednávaného množství

  • /objednani/hromadne – pro automatické vytvoření OBV ze všech položek OBP, pokud mají nastaveného primárního dodavatele

 • Zvuková signalizace upozorňující na neznámý EAN při použití čtečky čárového kódu.

Vylepšení

 • Vylepšení funkce API parametrů

  • Parametr no-ids=true nyní ovlivňuje export ve všech úrovních, tj. také položky dokladů a vložené vazby.

  • Logické parametry s možnými hodnotami true / false lze aktivovat pouhým uvedením parametru (tj. s prázdnou hodnotou). Například ?no-ids=true lze zkráceně zapsat jen jako ?no-ids.

  • Pro možnost potlačení komentářů v XML výstupu byl přidán nový logický parametr no-comments.

  • Nový režim exportu “simple”(?mode=simple) generující minimalistický výstup bez atributů ref a showAs a v případě XML navíc bez vysvětlujících komentářů.

 • Základní podpora recyklačních poplatků v exportu FAV do formátu EDI. Vyplňují se jen nezbytné vlastnosti poplatku: celkem za položku, příspěvek na jednotku a typ příspěvku.

  • Při importu z EDI se již k položce nevytvářejí poplatky dle definice v ceníku. Položka importovaná z EDI má poplatky zahrnuté do ceny položky.

 • Výkonnostní optimalizace zobrazení salda, pokud se filtruje podle variabilních symbolů

 • Import nastavení osoby

  • Vylepšení funkce importéru nastavení osob v API – evidence /osoba. Prostřednictvím API bylo možné přerušit platnost nastavení, čímž bylo rozbíjeno správné fungování aplikace.

  • Importem lze pouze přidávat nová nastavení osoby s uvedeným začátkem platnosti a nebo mazat vybraná nastavení kromě posledního. Platnosti ostatních nastavení se adekvátně upravují.

  • Nově importovaná nastavení osoby lze kromě odkazem na hlavičku osoby identifikovat také osobním číslem zaměstnance.

 • Zvýšen limit našeptávaných firem z registru ARES na 20.

 • Do zahraničních příkazů ve formátech Gemini a SEPA XML byl doplněn zápis měny bankovního účtu plátce.

 • Výběr skladu na položkách dokladů je seřazen dle kódu.

Opravy chyb

 • Oprava zpracování poplatkových položek v API. Import nyní poplatkové položky ignoruje. Poplatková položka se generuje z primární položky na základě poplatku definovaném v ceníku.

 • Aplikace křížově ověřuje úspěšné uložení záznamů, například dokladů před jejich odesláním e-mailem.

 • Pokud nejsou povoleny rezervace do záporu, bylo možné, prostřednictvím položky na objednávce, rezervovat množství, které není skladem.

 • V režimu manuálně vytvářených rezervací nyní nelze na položce objednávky zaškrtnout volbu “Rezervovat na skladě”, pokud není zboží skladem.

 • Při nešťastném souběhu vytváření dokladů v novém účetním období mohlo dojít k vytvoření duplicitní dokladové řady.

 • Opravy některých textů ve slovenské lokalizaci.

 • Výběr osob na mzdových složkách je seřazen podle osobního čísla.

 • Naplnění výběru osob na mzdových složkách po provedení akce „Uložit a nový“.

 • V průvodci služby Rozúčtování dokladu docházelo k přepsání hodnot ve výběrech na dalších řádcích při zobrazení výběrového okna (pro pole Činnost, Řádek KH a Předpis zaúčtování).

Našli jste odpověď?