V tomto článku si ukážeme, jak u zaměstnance nastavit Exekuci, tak aby se nám projevila každý měsíc ve výplatní pásce.


Personalistika

Zaměstnanci - personalistika

  • najdeme si zaměstnance, u kterého potřebujeme nastavit exekuci a zvolíme možnost "změna", poté rozklikneme záložku "srážky" a zvolíme "nový"


  • Zvolíme typ srážky v řádku "název" - Exekuce, zde nastavíme počátek Exekuce, výši částky ke strhnutí a Typ závazku/Interního dokladu, kam se má srážka zaúčtovat (lze si nastavit vlastní typ kliknutím pravého tlačítka myši do řádku Typu závazku/Interního dokladu - a zvolením možnosti "otevřít"):

Aktualizace mezd

Zaměstnanci - Aktualizace mezd

  • v aktualizaci mezd se po vypočtení a rozkliknutí zaměstnance tato srážka promítne na záložce srážky

  • Po nahlédnutí do výplatní pásky se rovněž Exekuce promítne do okénka pro srážky, v souhrnu se přičte k celkovým srážkám

__________________________________________________________________
Více o exekuci

Našli jste odpověď?