V tomto článku si ukážeme, jak u zaměstnance nastavit Penzijní pojištění - konkrétně fixní částkou, tak aby se nám projevila každý měsíc ve výplatní pásce.


Personalistika

Zaměstnanci - personalistika

  • najdeme si zaměstnance, u kterého potřebujeme nastavit penzijní pojištění a zvolíme možnost "změna", poté rozklikneme záložku "srážky" a zvolíme "nový"

  • Zvolíme typ srážky v řádku "název" - Přísp. pen. poj. fixní, zde nastavíme počátek od kdy se má pojištění srážet, výši částky ke strhnutí a Typ závazku/Interního dokladu, kam se má srážka zaúčtovat (lze si nastavit vlastní typ kliknutím pravého tlačítka myši do řádku Typu závazku/Interního dokladu - a zvolením možnosti "otevřít"):

Aktualizace mezd

Zaměstnanci - Aktualizace mezd

  • v aktualizaci mezd se po vypočtení a rozkliknutí zaměstnance tato srážka promítne na záložce srážky

  • Po nahlédnutí do výplatní pásky se rovněž příspěvek na penzijní pojištění promítne do okénka pro srážky, v souhrnu se přičte k celkovým srážkám

__________________________________________________________________
Více o penzijním pojištění ve Flexi

Našli jste odpověď?