V ABRA Flexi je možné importovat data v obou verzích programu (v desktopu i ve webovém rozhraní). Nicméně import skrze webové rozhraní se liší od importu do desktopové aplikace, proto je nutné data upravit pro každou verzi odlišně. V tomto článku si ukážeme obecnou přípravu pro import z Excelu do webového rozhraní.
__________________________________________________________________

Do webového rozhraní je nutné mít informace v souboru zapsané poněkud jinak, než jste zvyklí v desktopové aplikaci. Nejlehčím způsobem, jak zjistit zapisování jednotlivých hodnot pro úspěšný import, je si data nejprve exportovat (export propíše správné formáty hodnot polí).
__________________________________________________________________

Nyní Vás provedeme jednotlivými kroky exportu.

Ve žlutém vyznačení naleznete zaškrtávací políčka, díky nim si vyberete, které faktury chcete exportovat. V červeném vyznačení je funkce pro Export / Import - konkrétně je naleznete pod třemi tečkami (Další funkce):

V tuto chvíli je dobré zvolit možnost Export do Excelu - pro import zpět do Flexi (Tento export nám ukáže, jak data správně zapsat).

Po potvrzení tlačítka "Export do excelu" se vytvoří Excel soubor.

Zde je vidět, že například sloupec K pro Stav úhrady se musí zapsat: stavUhr.stav dokladu

V tomto exportu jsou výchozí sloupce předdefinované ve webovém rozhraní. Sloupce si můžete libovolně přidávat skrze "Nastavení" v pravém dolním rohu.

Veškeré vlastnosti evidence hodnot naleznete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties
__________________________________________________________________

Nyní Vás provedu jednotlivými kroky importu.


Připravíme si soubor pro import a kliknete na tři tečky (Další možnosti) a vybereme možnost Import z Excelu, nyní se nám zobrazí tabulka, kde se nás Flexi zeptá, jestli řádek v importním souboru = faktura a nebo jestli je řádek = položka dokladu, zvolíme správnou možnost a přetáhnete připravený soubor do označeného pole:


Po natažení se nám zobrazí tabulka s jednotlivými hodnotami a Flexi k nim přiřadí sloupce, u některých údajů, je zapotřebí sloupce upřesnit. Jestliže sloupec neupřesníte a necháte toto políčko prázdné, údaj se nenaimportuje a Flexi ho bude ignorovat. Výhodou je, že pokud jste na nějaký sloupec a údaj zapomněli, můžete ho přidat manuálně na konci tabulky.

Jestliže jste s upřesněním hotový, potvrďte import skrze "Vyzkoušet import". Flexi Vám ukáže tabulku, kde máte přehled o nových importech, změnách a chybách:

Pro kontrolu si můžete srovnat počty nových či změněných údajů. V případě, že je vše v pořádku, můžete import potvrdit skrze tlačítko importovat. Flexi Vám potvrdí úspěšnost importu:

__________________________________________________________________

V následujících kapitolách se naučíme importy z Excelu do evidencí:

Našli jste odpověď?