Pro import přes API je využívána evidence Osoba, její popis naleznete na adrese:

https://{váš server}/c/{id firmy}/osoba/properties

Získání dat

Pro načtení informací o osobě využijeme metodu GET na endpoint (analogicky .json):

https://{váš server}/c/{id firmy}/osoba.xml

Pro získání dat můžeme využít standardní filtrování a úroveň detailu.

Odeslání dat

Pro odeslání dat o osobě využijeme metodu POST na endpoint (analogicky .json):

https://{váš server}/c/{id firmy}/osoba.xml

Příklad těla požadavku:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <osoba>
  <platiOd>2021-07-01</platiOd>
  <osbCis>PP123456</osbCis>
  <prijmeni>Pavelka</prijmeni>
  <jmeno>Pavel</jmeno>
  <stredisko>code:C</stredisko>
 </osoba>
</winstrom>

Importem lze pouze přidávat nová nastavení osoby s uvedeným začátkem platnosti a nebo mazat vybraná nastavení kromě posledního. Platnosti ostatních nastavení se adekvátně upravují.

Smazání nastavení provedeme metodou metodou POST a pomocí akce delete. https://{váš server}/c/{id firmy}/osoba.xml

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <osoba action="delete">
  <id>1</id>
  <osbCis>PP123456</osbCis>
 </osoba>
</winstrom>

Nově importovaná nastavení osoby lze kromě odkazem na hlavičku osoby (https://{váš server}/c/{id firmy}/osoba-hlavicka/properties)

identifikovat také osobním číslem zaměstnance:

<?xml version="1.0"?>
<osbCis>PP123456</osbCis>
Našli jste odpověď?