Přehled změn v ABRA Flexi (21. 7. 2021):

Opravy chyb

 • Při použití služby Kontrola daňových odpisů docházelo k chybě aplikace, pokud začátek odpisu předcházel účetnímu období.

 • Umožněn zápočet dvou závazků (kladný a záporný) pomocí průvodce

 • Filtrační dialog pro výběr ceníku zobrazený na položce dokladu lze použít pouze na první položce, kde byl použit.

 • Při opětovném načtení ceníku na jeho editační okně se skladové karty zobrazí vícekrát (1x za každé účetní období).

 • Změna typu dokladu s jiným typem pohybu na skladovém pohybu proběhne bez chyby.

 • Při importu výpisů Slovenské spořitelny ve formátu SEPA se nenačítal název firmy.

 • Export faktur do EDI již nevyžaduje vyplnění EAN na poplatkových položkách.

 • Vypnuta automatická změna řádku DPH po změně data vystavení.

  • Na neprodejních dokladech (např. ostatní závazky nebo interní doklady) vypnuta změna řádku DPH po změně státu firmy.

 • Pokud se při importu dokladu použil obecný element “polozkyDokladu” namísto specifického “polozkyFaktury“ nedošlo v vygenerování poplatkových položek.

Našli jste odpověď?