V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence kusovník. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Kusovník).

Upozornění: Před importem kusovníku musejí být již připraveny ceníkové položky, které bude kusovník obsahovat. Tedy výrobek a jeho součástky/díly již musejí být evidovány v ceníku.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního kusovníku. Importovat budeme následující soubor: kusovnik.xls

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

ID - Jedná se o jednoznační identifikátor záznamu kusovníku. Pro import kusovníku využijeme externí identifikátory, pro pozdější provazbední přes Nadřazený kusovník.

Název - Libovolný název pro výrobek kusovníku či jeho součásti. V příkladu uvádíme název pouze pro výrobek "Kompletace kola".

Množství - Množství jednotlivých komponent a výrobku.

Pořadí - Pořadí položek v kusovníku, jak se zobrazí v aplikaci.

Nadřazený kusovník - Zde je nutné uvést vazbu komponent/dílů kusovníku na finální výrobek. Tedy pro výrobek je toto pole prázdné, pro komponenty obsahuje zmíněný externí identifikátor výrobku.

Ceník - Jedná se o kódy jednotlivých ceníkových položek, které již musejí v evidenci ceník existovat.

Veškeré vlastnosti evidence kusovník naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/kusovnik/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nám hlásí jak tvorbu kusovníku, tak i nových externích identifikátorů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se u ceníkové položky výrobku, na jejím detailu na záložce Kusovník, rozpad kusovníku dle Vašeho importu.

Našli jste odpověď?