Doplněk vzájemný zápočet s rozdílem, je vhodný pro uživatele, kteří nemají zápočty 1:1 a rozdíl je nutný doplatit.

Standardně jsou jakékoliv úpravy či nové tiskové sestavy možné pouze na zakázku. Několik tiskových sestav můžete nalézt na našich stránkách pro doplňky. Jednou z nich je i tisková sestava "Vzájemný zápočet s rozdílem". Tato sestava se Vám po stažení a instalaci doplňku projeví přímo v tiskové sestavě:

Tato sestava má navíc větu, která se mění dle výše rozdílné částky a informaci na jaký účet a pod jakým VS má odběratel rozdíl doplatit.

Našli jste odpověď?