Doplněk V jakém příkazu k úhradě jsou faktury a závazky obsaženy, je vhodný pro uživatele, kteří potřebují upravit fakturu, která je již obsažena v příkazu, ale původní příkaz dohledat nemohou.

Po instalaci doplňku se Vám v modulu Přijaté faktury, pod znakem oka, objeví další možnost:

Po stisknutí tlačítka dokončit se Vám zobrazí tabulka s informací, v jakém příkazu je doklad obsažen (V případě zaškrtnutí vícero faktur, ukáže přehled umístění všech vybraných dokladů).

Našli jste odpověď?