Doplněk Faktury po splatnosti, Vám zobrazí seznam veškerých faktur, které jsou již po splatnosti v jedné tabulce.

Po aktivaci se Vám doplněk zobrazí pod symbolem oka v modulu Vydané faktury:

Po stisknutí tlačítka dokončit se zobrazí tabulka obsahující všechny vydané faktury po splatnosti:

Našli jste odpověď?