Doplněk Smazání inventury včetně položek, umožní smazat inventuru, která standardně po vložení položek již smazat nejde.

Po aktivaci se Vám v nástrojovém řádku v modulu inventur zobrazí možnost Smazat inventuru:

Poté se Vám zobrazí nová stránka s informací o odstranění:

Našli jste odpověď?