Potřebujete na skladě u některých položek udržovat nějaký minimální stav zásob? Pokud ano, slouží k tomu právě nastavení minimální zásoby k příslušným skladovým kartám.

Minimální zásobu lze také hlídat i s využitím Integromatu. Více informací naleznete níže v článku.

Nastavení minimální zásoby

Každá skladová karta má možnost uvedení tzv. minimální zásoby. Můžete ji uvést ručně přímo do pole Minimální zásoba, nebo ji rovnou importovat při zakládání skladových karet s počátečními zůstatky.

Na skladové kartě nalezneme minimální zásoby na záložce Hlavní.

Sloupec s minimální zásobou si lze případně doplnit i do výběru sloupců - kliknutím pravého tlačítka myši do hlavičky sloupců a volby možnosti Výběr sloupců.

Pokud tedy minimální zásobu u položek potřebujete evidovat, zadejte ji do skladových karet. Opět pouze připomínáme, že lze minimální zásobu přiřadit ručně i importem.

Objednání do minima

Hlavní využití poté spočívá v možnosti objednávání do minima, které je dostupné mezi službami nad vydanou objednávkou. Vzhledem k dostupnosti vydaných objednávek až od varianty Business, je tato funkce rovněž k dispozici až od této varianty.

Za zmínku stojí, že objednávání do minima neprobíhá automaticky. Je však možné jej zautomatizovat pomocí Integromatu, kde by hlídání minimální zásoby mělo být jako jeden ze scénářů.

Do vydaných objednávek se dostaneme v modulu Nákup zvolením možnosti Vydané objednávky. Zde si zvolíme tlačítko Služby.

A zvolíme možnost Objednat do minima.

Pro ukázku využijeme již dříve zmíněnou položku SD. Té jsme nastavili minimální zásobu 5 kusů.

Po zvolení možnosti Objednat do minima mezi vydanými objednávkami se nám poté zobrazí následující okno.

Jelikož jsme měli skladem 2 kusy a minimální zásoba je 5, nabídne Flexi objednání zbývajících 3 kusů. Vždy tedy objednává rozdíl mezi stavem skladu a minimální zásobou.

Potvrzení formuláře výběru zboží pro objednání již pouze vytvoří příslušnou objednávku.

Využití uživatelského dotazu

Pokud potřebujete specifičtější zpracování minimální zásoby uvedené na skladové kartě, existuje možnost vytvoření tzv. uživatelského dotazu.

Dotaz si však můžete nechat vytvořit na zakázku od nás. V takovém případě potřebujeme co nejpřesnější zadání, co by mělo být výstupem příslušného dotazu.

Může se jednat pouze o specifický pohled na skladové zásoby se zohledněnou minimální zásobou, příp. se nemusí o minimální zásobu jednat vůbec. V takovém případě je možné uživatelský dotaz pouze vyvolat a jeho výstupem bude tabulka s potřebnými údaji.

Využití uživatelského dotazu v souvislosti s minimální zásobou je však opět i ve vydaných objednávkách. Mezi službami je pod objednáním do minima i objednání dle výsledku uživatelského dotazu.

Pokud mají např. některé položky specifickou práci s minimální zásobou, nebo chcete do objednávky zohlednit i již právě objednané, doposud nedodané, zboží, lze to zajistit právě uživatelským dotazem.

Objednávka podle uživatelského dotazu však nemusí souviset pouze s minimální zásobou, naskýtá se zde možnost libovolně zpracovat data a na základě tohoto vytvořit uživatelský dotaz.

Tato volba umožní zvolit případný vytvořený uživatelský dotaz, zpracovat jeho výstup a vložit jej do položky vydané objednávky.

Dotaz musí mít jako primární formulář nastaven Objednávky vydané a jeho první čtyři vlastnosti (sloupce) musí být následujících typů:

  • integer – id ceníku, který se má objednat

  • integer – id skladu, na který se má objednat

  • double – množství, které se zobrazí v poli s množstvím k objednání

  • double – množství, které se zobrazí v poli s již objednaným množstvím

Množství, které se nabídne k výslednému objednání je rozdílem třetího a čtvrtého pole.

Pro ukázku zde přikládáme dotaz objednání do maxima, tedy dotaz, který nabídne k objednání položky se stavem skladu nižším, než je pole max. zásoba MJ.

select c.idcenik, sklad.idbsp, sk.maxmj, sk.maxmj-sk.stavmj as rozdil from skarty skleft join ccenik c on sk.idcenik = c.idcenikleft join dbsp sklad on sk.idskladu = sklad.idbspleft join nucetobdobi o on o.iducetobdobi = sk.iducetobdobiwhere sklad.idbsp = 4 and sk.iducetobdobi = 6 and (sk.maxmj > sk.stavmj)order by maxmj

V případě zájmu o vytvoření dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Našli jste odpověď?