V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu ostatní pohledávky z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Za předpokladu, že vaše licence obsahuje import přijatých faktur, bude import k dispozici na adrese Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Ostatní pohledávky.

Položky ostatních pohledávek není možné importovat z Excelu. Je tedy buďto zapotřebí založit je ručně, nebo konverzí Excelu do XML. V případě zájmu o tento úkon kontaktujte naši podporu.

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující pohledávky podobné s pohledávkou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující pohledávky možné použít jako vzor.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétní přijaté faktury. Importovat budeme následující soubor: ost_pohledavky.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Interní číslo

Kód/zkratka ostatní pohledávky (jednoznačný identifikátor); povinný údaj

Typ dokladu

Typ ostatní pohledávky; povinný údaj

Vystaveno

Datum vystavení

Splatnost

Datum splatnosti

Zkratka firmy

Kód/zkratka obchodního partnera; uvádíme sloupec kód/zkratka z adresáře

Název firmy nebo jméno osoby

Název firmy; není potřeba vyplňovat, pokud odkazujeme přes zkratku firmy na objekt v adresáři

Předpis zaúčtování

Typ účetní operace (předkontace); uvádíme na kód předpisu

Osvob., bez DPH [Kč]

Částka osvobozená od DPH; více info o importu částek zde

Bezpol. dokl.

Pokud nemá doklad položky, je zapotřebí sloupec uvádět s hodnotou "PRAVDA" nebo "1"; pokud doklad obsahuje položky, není potřeba sloupec uvádět; logická hodnota

Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci ostatních pohledávek nově vytvořená pohledávka.

Našli jste odpověď?