Opravy chyb

  • Mzdový výstup HZUPN zkracuje maximální délku názvu OSSZ (XML element nazevOSSZ) na 30 znaků.

  • U neplátců DPH mohlo docházet k rozbíjení bezpoložkových bankovních dokladů. Nejčastěji se chyba projevila při automatickém párování úhrad, kdy došlo k vynulování bankovního dokladu.

  • API přestalo pro uživatelské vazby vracet hodnotu interního ID, resp. se vždy vracela hodnota -1.

  • Okno Nastavení filtrace si nepamatovalo zadané hodnoty.

  • Nefungovalo odesílání dokladů mailem, pokud bylo v nastavení firmy zadáno “Adresa skryté kopie“.

  • V exportu faktur do EDI byl špatně vyplněn počet LIN řádek, pokud doklad obsahoval recyklační poplatky.

Našli jste odpověď?