Verze obsahuje náročné upgrade skripty, které opravují i chyby na dokladech. V případě nasazení verze na vlastní/lokální servery může trvat desítky minut, v ojedinělých případech až hodiny.

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 8. 2021):

Legislativa

 • Doplněny podklady pro přiznání OSS (Účetnictví → Účetní výstupy → Daňové přiznání OSS).

 • Intrastat (CZ) – aktualizace číselníku kombinovaná nomenklatura (ze dne 6. 1. 2021).

Nové funkce

 • Na položku skladového dokladu, v případě příjemky, bylo přidáno nové pole Cena balení. Slouží pro automatický výpočet jednotkové ceny zboží.

 • Zamykání ukončených zakázek:

  • Pokud je zakázka ukončená (je ve stavu hotovo či storno), nelze ji na dokladech měnit ani se nabízí ve výběru zakázek.

  • Stav zakázky musí mít definovaný druh stavu Hotovo či Stornováno v číselníku Stavy zakázek.

  • Deaktivací pokročilého parametru filtrovatZamykatHotoveZakazky lze obnovit původní chování.

 • Přidána možnost definovat pokročilými parametry adresy pro našeptávání firem, zjišťování údajů o firmě a hromadnou aktualizaci údajů o firmách z internetu.

 • Komunikace s fiskálními pokladnami se nově ukládá do „Komunikace s ext. zařízením“ stejně jako komunikace s platebními terminály. Změna se týká pouze pokladen napojených pomocí novějšího aplikačního protokolu.

 • Nová sub-evidence ceníku pro definování typů sazeb DPH pro jednotlivé státy:

Vylepšení

 • Zamezeno přepočítávání prodejní ceny na položce výdejky vytvořené z objednávky (například změnou data vystavení).

 • U skladových dokladů, vytvářených z faktury (vydané či přijaté) nebo z objednávky přijaté, zakázáno měnit přednastavený Typ pohybu + upřesnění.


  V případě potřeby je možné změnu typu pohybu odblokovat pokročilým parametrem zmenaPohybuRealizace.

 • Vytvořen pokročilý parametr editMaDatiDalAPI umožňující v API měnit na všech položkách faktur zaúčtování (polezklMdUcet, zklDalUcet, dphMdUcet a dphDalUcet). Použití parametru se silně nedoporučuje, odblokuje změnu zaúčtování i na těch položkách, kam Vás ani klientská aplikaci nepustí!

 • Pokusu o import nepodporovaného “XLS” formátu již nekončí chybou aplikace, ale zobrazí se vysvětlující chybová zpráva.

 • Přidána možnost definovat Dodací termín na položce objednávky.

 • V režimu rezervací Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží se při naskladnění zboží nově aktualizují konzistentně rezervace i na všechny ostatní položky sady.

 • PDF a XLS výstup pro Kontrolní hlášení DPH je dostupný v API:

 • API volání generující QR kód pro platby vrací srozumitelnější chybové zprávy.

 • V menu Nápověda, u desktopové aplikace, je dostupný odkaz na webové rozhraní.

 • Slovenská legislativa: Dokladům odeslaným do systému eKasa se kromě identifikátorů platby nastavuje nově také Stav odeslání.

 • V seznamu faktur a dokladů prodejní kasy se nově zobrazuje UID, OKP a stav odeslání dokladu do eKasa. Změna se týká firem se slovenskou legislativou a s napojením na fiskální podkladny.

 • Vytváření vazby dobropisu nyní funguje i pro doklady prodejní kasy.

 • Nedostatek místa na disku mohl způsobit chybu aplikace. Nyní se zobrazí chybová zpráva.

 • Služba pro hromadnou aktualizaci firemních údajů Aktualizovat vše umí kromě bankovních údajů aktualizovat i fakturační údaje firem.


  Pro stávající firmy zůstává původní chování (aktualizace pouze bankovních údajů), pro nově založené se budou aktualizovat i fakturační údaje.

  • Změnu chování lze docílit pokročilým parametrem paramFirmyDavkaAktualizovatBanku, kde true znamená pouze bankovní údaje, zatímco false vše.

Údržba

 • Automatická aktualizace sazeb DPH pro Nizozemsko přidávající změnu snížené sazby na 9 % od 1. 1. 2019.

Opravy chyb

 • Rezervace pro sady lze znovu vytvářet i bez nutnosti aktivovat volbu Povolit rezervaci do záporu.

 • Smazání rezervace použije uvolněné zboží pro pokrytí ostatních objednávek, dříve mohlo dojít ke znovu-vytvoření rezervace na téže objednávku.

 • Ošetření chyb ve výrobě:

  • Výroba nulového množství již nezpůsobuje databázovou chybu, pouze se přeskočí vytvoření výdejky spotřebovaného materiálu.

  • Podobně, obsahuje-li kusovník daného výrobku sadu, tak místo databázové chyby “mnozMj je 0.0” se zobrazí podrobnější chybové hlášení.

 • Na nově založených Typech dokladu v obchodním modulu se mohl chybně nastavit příznak Účetní. Oprava automaticky shazuje příznak na existujících typech dokladů i samotných dokladech.

 • V případě banky Unicredit se již neuvádí v příkazech k úhradě měna bankovního účtu. Banka takové příkazy odmítala zpracovat.

 • Oprava chybně sestavovaného elementu EndToEndId v příkazech k úhradě ve formátu SEPA XML.

 • Zakázání editace vybraných polí na položkách skladových dokladů v API, aby nebylo možné měnit hodnoty, jejichž změna není podporována a především způsobuje chyby ve skladu!

  • Následující pole je možné nastavovat pouze při vytváření položky: cenik, sklad, mnozMj, baleniId, mnozBaleni, datVyroby, sumDph a sumDphMen.

 • EDI oprava výběru balení pomocí EAN a stanovení počtu balení a množství jednotek při importu objednávky.

 • Při konkurenčním přístupu v API, na relaci /vazebni-doklad, mohlo dojít k databázové chybě “ERROR: must be owner of relation vazbydokladu”.

 • Oprava chybného přepočtu na cizí měnu při párování faktury v cizí měně a úhrady v tuzemské měně přes API v případě firmy se slovenskou legislativou (kurz a kurzové množství jsou prohozené).

 • Vytváření faktury z výdejky končilo chybou aplikace, pokud byla výdejka vygenerována z objednávky, na jejíž položce došlo k odstranění reference na Ceník. Nyní se zobrazí chybová zpráva s podrobnostmi:

 • V případě firmy typu daňová evidence, se na vytvářené doklady v API nepřenášela z typu dokladu přednastavená hodnota předpisu zaúčtování (pole typUcOp).

 • Mzdy – opraven výpočet stravenkového paušálu, v případě začátku pracovního poměru uprostřed měsíce.

 • Při účtování skladu způsobem B (v nastavení firmy vypnuto Sklad nahrávat do účetnictví a skladové doklady jako neúčetní) docházelo na faktuře, při vyplnění dosud nezadaného předpisu zaúčtování, k chybě: Nelze změnit účet u navázané položky.

Našli jste odpověď?