Přepočet skladu má za úkol zkontrolovat a případně přepočíst na správné hodnoty ceny na skladové kartě. Při spuštění dochází k procházení veškerých skladových pohybů.

Naleznete jej v modulu Nástroje -> Přepočet skladu, Flexi jej však pro potřebné úkony (změna ceny příjmu) spouští automaticky.

Princip funkcionality si můžeme ukázat na jedné konkrétní skladové kartě. Ruční spuštění přepočtu skladu však vždy prochází všechny skladové karty.

Na skladové kartě jsou přijmuty 3 kusy s cenou za MJ 4,15 Kč (počátek byl 2 kusy za stejnou cenu). Tato cena rovněž odpovídá průměrné ceně. Následně byly vydány 2 kusy, taktéž za 4,15 Kč.

V praxi může nastat situace, kdy je cenu předchozího příjmu nutno zpětně změnit (např. dodavatel pouze dodal zboží, do Flexi je přijmuto za 0 Kč a až následně při obdržení faktury cenu aktualizujeme).

V našem případě změníme cenu za MJ příjmu 3 kusů na 10 Kč.

Následným uložením změny v příjemce dojde k automatickému spuštění přepočtu skladu, který se změnou ceny příjmu aktualizuje průměrnou cenu a promítne ji do veškerých následujících výdejů. Přepočet skladu se v tomto případě spouští jen pro konkrétní skladovou kartu.

Přepočet skladu je tedy standardně v potřebných případech spouštěn automaticky. Může však nastat situace, kdy z nějakého důvodu přepočet neproběhne a ceny na skladové kartě neodpovídají. Pro tyto situace existuje možnost ručního spuštění.

Poznámka
Při spuštění přepočtu skladu nelze se skladem pracovat, doporučujeme jej spouštět v době, kdy ve Flexi nepracují uživatelé (např. přes noc). Při zpracování velkého objemu dat může trvat delší dobu (ve výjimečných případech v řádech více hodin).

Zpět na rozcestník.

Našli jste odpověď?