Výchozím stavem Flexi je nevytváření požadavků na výdej (pakliže na skladě není dostatek, vytvoření výdeje neprojde). Aktivaci umožnění generace požadavků na výdej provedete v nastavení firmy (Firma -> Nastavení -> Moduly -> Zboží).

Požadavek na výdej je položka výdejky, která není vyskladněná. Vytvoří se v případě potřeby tvorby výdejky v době, kdy na skladě není dostatek zboží (fakturace, ..). Od standardního výdeje položky lze rozeznat pomocí kladné hodnoty ve sloupci Požadavek MJ a pomocí nulové hodnoty ve sloupci Množství.

Na skladové kartě je množství požadavků na výdej reflektováno sloupcem Požadavky MJ.

Poznámka č. 1
Účetní hodnota požadavků na výdej až do jejich aktualizace je 0.

Vytvoření požadavku a jeho následné vyrovnání pomocí aktualizace si ukážeme na jednoduchém příkladu.

Na skladové kartě máme stav MJ 0 a potřebujeme fakturovat společně s automatickým vytvořením výdejky. O nedostatku zboží na skladě nás Flexi informuje i při ukládání položky faktury.

Po uložení faktury, se kterým automaticky došlo k vytvoření výdejky (a tedy i požadavku na výdej), se můžeme vrátit na skladovou kartu.

Můžeme zde vidět hodnotu 1 ve sloupci Požadavky MJ a hodnotu -1 ve sloupci Stav zásob v MJ s požadavky. Cena za MJ požadavku je 0.

Dostáváme se do fáze, kdy zboží dorazilo na sklad - vytvoříme příjemku na 1 kus.

Po jejím uložení můžeme na skladové kartě pozorovat kladnou hodnotu ve sloupci Stav zásob MJ i ve sloupci Požadavky MJ.

Požadovaným stavem je však v našem případě 0 v obou sloupcích (ve skutečnosti je na skladě skutečně 0).

Spustíme tedy aktualizaci požadavků na výdej - nalezneme ji v modulu Nástroje -> Aktualizace požadavků na výdej. Po jejím dokončení budou na skladové kartě následující hodnoty.

Poznámka č. 2
Inventura požadavky zohledňuje (navýší počet programových stavů o požadavky na výdej). Pro lepší práci s inventurou však doporučujeme požadavky na výdej před inventurou vyrovnat.

Poznámka č. 3
Před inicializací následujícího účetního období by rovněž měly být veškeré požadavky vyrovnány. ABRA Flexi neumí uspokojit požadavky na výdej z předešlého účetního období příjemkou v následujícím.

Poznámka č. 4
Rezervace má před požadavkem na výdej přednost.

Zpět na rozcestník.

Našli jste odpověď?