V ojedinělých případech může dojít k zápornému stavu ve sloupci Stav zásob MJ na skladové kartě. To by za běžných okolností nemělo nastat.

Pro tyto případy existuje funkce, která položky v záporu najde. Nalezneme ji u skladových karet.

Příklad možnosti vzniku č. 1

1. provedu inicializaci z roku 2018 do 2019, na skladové kartě je kladný stav 10ks (v obou obdobích)
2. v roce 2018 vydám 10ks
3. v roce 2019 vydám 10ks
4. znovu udělám přenos z 2018 do 2019, na skladové kartě je v r. 2019 stav -10ks

Záporný stav skladu lze vyrovnat příjmem patřičného počtu kusů.

Lze dosáhnout např. zpětnou inventurou k 31.12.20xx v době, kdy je v následujícím roce již výdej, který po generaci inventurního rozdílu zařídí záporný stav.

Příklad možnosti vzniku č. 2

Do výdejky, která generuje požadavek na výdej (tedy počet MJ je ve sloupci Požadavky MJ), přes API vložíme do sloupce Množství kladnou hodnotu. Na skladové kartě bude díky tomu záporný stav ve sloupci Stav zásob MJ.

Standardně se do sloupce Množství vloží hodnota až na základě následujícího příjmu, který vyrovná požadavek.

Poznámka
Výpis položek v záporu není standardně dostupná funkce, pro její aktivaci je nutno kontaktovat obchodní oddělení (371 124 321; obchodflexi@abra.eu).

Zpět na rozcestník.

Našli jste odpověď?