Zásoby na skladě je potřeba nějakým způsobem ocenit. To, jakým způsobem mají být oceněny, určuje metoda oceňování zásob.

V ABRA Flexi můžeme metodu oceňování zásob nastavit v nastavení firmy, konkrétně na záložce Moduly a podzáložce Zboží.

Dle nastavené metody jsou poté oceňovány jednotlivé výdeje zboží.

Metoda průměrných cen

Z celosvětového měřítka se jedná o nejvyužívanější metodu oceňování zásob.

Metodou průměrných cen oceňujeme zásoby cenou, která byla stanovena pomocí aritmetického průměru. Ten je počítán z jednotlivých pořizovacích cen zásob, tedy příjemek příslušné položky.

Vahou aritmetického průměru je množství v jednotlivých příjemkách. Výpočet metody průměrných cen tedy můžeme považovat za vážený průměr.

V ABRA Flexi nalezneme průměrnou cenu na skladové kartě příslušné položky.

Na obrázku výše lze pozorovat 950 kusů položky za celkem 95.000 Kč. Průměrná cena odpovídá výpočtu 95000/950, tedy 100 Kč.

Poznámka

Pokud je zpětně zasahováno do příjemek ve smyslu úpravy ceny jejich položek, vyvolá změna spuštění tzv. přepočtu skladu. Ten má za úkol zkontrolovat správnost cen veškerých následujících výdejů.

Přepočet skladu lze spustit i ručně, doporučujeme takto před uzávěrkou či inventurou učinit pro kontrolu správnosti.

Metoda FIFO

Podstatou metody FIFO je vyskladnění příslušné položky s cenou, za kterou byla pořízena nestarší skladovaná zásoba.

Název vychází ze zkratky v anglickém jazyce - "first in, first out", tedy "první do skladu, první ze skladu".

Metodu FIFO můžeme považovat za přesnější metodu oceňování zásob. Bere si totiž konkrétní cenu, za kterou byla položka přijata. Toho docílí pomocí tzv. FIFO vazby, která mezi položkou příjemky a položkou výdejky automaticky vzniká.

Aktuální cenu pro výdej položky lze zjistit vždy až v konkrétní výdejce po vložení příslušné položky.

Na skladové kartě se eviduje pouze cena poslední. Ta odpovídá ceně položky, za kterou byla naposledy pořízena.

Poznámka

Pokud je zpětně zasahováno do příjemek ve smyslu úpravy ceny jejich položek, vyvolá změna spuštění tzv. přepočtu skladu. Ten má za úkol zkontrolovat správnost cen veškerých následujících výdejů.

Přepočet skladu lze spustit i ručně, doporučujeme takto před uzávěrkou či inventurou učinit pro kontrolu správnosti.

Změna metody oceňování

Hned jako první je zapotřebí upozornit na fakt, že změna metody oceňování není jednoduchým úkonem. Pokud s Flexi začínáte a nemáte žádné či zcela minimální skladové zásoby, neměl by být s přepnutím v nastavení firmy problém.

Pokud však ve skladovém hospodářství fungujete delší dobu a tedy běžně pracujete s příjemkami či výdejkami, je nezbytné při změně metod oceňování vytvořit nový sklad a skladovou zásobu do něj (po přepnutí metody oceňování) založit znovu.

Vždy však takovýto postup konzultujte s naší podporou.

Našli jste odpověď?