Přehled změn v ABRA Flexi (10.9. 2021)

Vylepšení

  • Položka výdejky zahrnuté do fakturace přijaté objednávky, na níž je položka s nulovou cenou, se standardně fakturuje cenou z ceníku. Pro zachování nulové ceny na faktuře můžete použít pokročilý parametr nulovaCenaZboziVObjednavceDoFaktury nastavený na hodnotu true.

Opravy chyb

  • API - oprava nahrávání pracovních poměrů a mzdových složek.

  • Zmírnění kontroly konzistence sazby DPH na položkách dokladů – nevyplněný typ sazby se nyní považuje za "osvobozeno" (v případě neplátce DPH je to legitimní stav), což opravuje například nemožnost zaúčtování skladových pohybů pokladnou.

  • Opravy zohledňování skladových rezervací při zjišťování stavu skladu z různých míst v aplikaci (např. průvodce realizací objednávky).

  • V API nebylo na položkách dokladů možné nastavit hodnotu vlastnosti “cisRad“. Při každém importu se pořadí automaticky resetovalo.

  • Chybně uvedené datum ve filtraci v API dříve končilo až databázovou chybou. Nově se správný formát data validuje již při zpracování filtru.

  • Přerušení nedokončeného importu faktury z formátu ISDOC již nezpůsobuje vznik děr v dokladových řadách.

  • Export faktury do ISDOC formátu získává fakturační údaje dodavatele z nastavení firmy platnému k datu uskutečnění zdanitelného plnění (pro neúčetní doklad k datu vystavení). Doposud se chybně používalo aktuálně platné nastavení.

Našli jste odpověď?