Přehled změn v ABRA Flexi (17. 9. 2021):

Opravy chyb

  • Oprava chyby při aktualizaci sazeb DPH na položkách dokladu, pokud navázaný ceník nemá definovanou sazbu DPH.

  • Změna předpisu zaúčtování na dokladech mohla způsobit nežádoucí aktualizaci sazeb DPH na položkách dokladu hodnotami z ceníku. Nově se aktualizace provede pouze, pokud dochází ke změně státu DPH.

  • Při zavírání formuláře položky skladového dokladu mohlo dojít k chybě aplikace.

  • XML výstup slovenského souhrnného hlášení DPH nyní vyplňuje element kodStatu správnými kódy (např. v případě Řecka se již použije EL namísto současného GR).

Našli jste odpověď?