Jsou Vašimi zákazníci odběratelé, kterým je potřeba doručovat zboží na více adres? Pokud ano, právě od toho jsou zde místa určení. Pomocí nich lze pod jednoho odběratele uvést libovolný počet dodacích adres.

K místům určení náleží i obecná dokumentace popisující jednotlivé pole, tu naleznete společně s dokumentací adresáře.

Jak a kde založit místo určení?

V zásadě jsou dvě možnosti - z pozice obchodního partnera, z agendy míst určení.

Z pozice obchodního partnera

Po přepnutí do adresáře ("Obchodní partneři - Adresy firem") si otevřete libovolného obchodního partnera. Místa určení nalezneme ve spodní liště záložek.

Po přepnutí na výše označenou záložku můžeme jednoduše založit nové místo určení pomocí tlačítka "Přidat".

Vyplnit zde můžeme řadu údajů, zejména pak adresu, která se přenáší do příslušné faktury (resp. prodejního dokladu).

Údaje jako telefon, mobil, e-mail apod. se do faktury nepřenáší. Je však možné si z naší strany zajistit úpravu tiskové sestavy, aby dané údaje tištěny byly.

Analogicky můžeme přidat všechna další místa určení a uložit je k danému odběrateli.

Na místě určení je možné vyplnit, zdali se jedná o primární místo určení. Pokud byste místo určení označili jako primární, bude se vždy automaticky doplňovat do faktury.

Z pozice modulu obchodní partneři

Druhou možností, jak založit místo určení, je přepnout se do evidence míst určení přímo z pozice modulu obchodní partneři.

Zde, obdobně jako v kterékoliv jiné evidenci, můžeme nový záznam založit pomocí tlačítka "Nový".

Rozdíl oproti předchozímu způsobu vytvoření místa určení je zde nutnost uvedení firmy, ke které místo určení patří. To bylo v předchozím způsobu určeno z logiky věci automaticky.

Použití místa určení v dokladu

Ve faktuře nalezneme místo určení v sekci obchodního partnera, pod záložkou "Určení".

Po přepnutí do záložky můžeme vybrat libovolné místo určení z těch, které jsem předtím k obchodnímu partnerovi založili - kliknutím do rozbalovacího seznamu míst určení.

Pokud jste vybrali správné místo určení a faktura je i s dalšími náležitostmi v pořádku vytvořena, můžeme se podívat do náhledu tisku.

Místo určení se standardně tiskne pod poštovní adresou. V případě zájmu však, jak už bylo zmíněno, může být tisková sestava libovolně upravena dle Vašich požadavků.

Našli jste odpověď?