Potřebujete vymazat chybně založenou příjemku nebo přijatou fakturu, příp. chybně založenou položku jednoho z dokladů a Flexi Vám vrací chybu?

V první řadě je potřeba si vysvětlit, proč k takové chybě dochází:

K chybě dojde vždy pouze ve chvíli, kdy se pokoušíte vymazat příjemku. Ať už přímo z pozice příjemky, nebo z pozice přijaté faktury.

Dojde k ní tehdy, kdy byla položka příslušné příjemky již vydána - položka, která byla přijata příjemkou, kterou se snažíte vymazat, byla výdejkou v mezičase vydána.

Mezi položkou příjemky a položkou výdejky vznikne vazba (v tabulce sfifovazby, tedy tzv. FIFO vazba), která zabrání případnému vymazání příjemky. Zároveň má tato vazba za úkol dosadit příslušnou nákladovou cenu do výdejky (v případě metody oceňování zásob FIFO).

Chyba a nemožnost vymazání dané příjemky (resp. její položky) je ochranou proti nežádoucímu zápornému stavu na skladové kartě.

Jak se této chybně vytvořené příjemky/faktury zbavit?

Zbavit se příjemky je možné pouze dvěma způsoby - vymazat ji nebo stornovat. To je však možné pouze ve chvíli, kdy bychom vymazali veškeré další navázané výdejky.

Pokud byl přijat jeden kus položky a tedy je navázána jedna výdejka, je tento postup reálný.

U většího objemu dat, kdy bychom měli v příjemce např. 100 kusů příslušné položky a na těchto 100 kusů by se vázalo 50 výdejek, není samozřejmě tento postup reálné provést.

Jak mohu opravit stav skladu, pokud není reálné příjemku/fakturu vymazat?

Variant oprav je několik, v zásadě se však vždy jedná o to, opravit chybný stav skladu. To lze vždy zajistit výdejkou ze skladu.

Jak opravit stav skladu, pokud je chybě pouze příjemka bez navázané faktury?

  1. Vytvoříte výdejku. Doporučujeme vytvořit výdejku s upřesněním typu pohybu "Holý" výdej a doplnit do ní příslušnou položku.

  2. Vytvoříte inventuru - v desktopové aplikaci nebo webovém rozhraní. Inventura nedělá nic jiného, než vytvoření příslušného inventurní rozdílu - příjemky nebo výdejky. Ve Vašem případě vytvoří pouze výdejku. Tuto variantu doporučujeme použít zejména tehdy, pokud se problém týká více položek.

Jak opravit stav skladu, pokud je chybě příjemka s navázanou fakturou?

  1. Použít lze oba dva postupy zmíněné o krok výše.

  2. Vytvořit dobropis na příslušnou přijatou fakturu. Ten naleznete v nabídce služeb nad agendou přijatých faktur. Dobropis zajistí vydání ze skladu (automatickou generací výdejky), čímž se stav skladu dostane na správnou hodnotu.

Upozornění

Nikdy ručně nevytvářejte příjemku se záporným množstvím. Pokud byste zde neuvedli přesně správnou cenu, která by v té době měla být dosazena dle příslušné metody oceňování zásob do výdejky, dostanete se na skladové kartě na nesprávné hodnoty stavu zásob v Kč (příp. EUR).

Obvykle si této situace všimnete ve chvíli, kdy na skladě je již 0 kusů příslušné položky, nicméně zůstatek v Kč (příp. EUR) vykazuje kladnou nebo zápornou hodnotu.

K opravě skladu nebo vymazání příjemky/faktury použijte vždy jeden z postupů popsaných výše.

Našli jste odpověď?