Již v minulosti jsme vydali článek, který vám usnadní práci s žádostmi zaměstnanců o roční zúčtování daně.

Nyní si ukážeme, jak roční zúčtování zpracovat v programu ABRA Flexi a co dělat, když zaměstnanec uplatňuje nějaké slevy, ke kterým doložil doklad (např. potvrzení o darování krve).

Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Formulář pro výpočet daně a daňového zvýhodnění nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro finanční úřad - Výpočet daně a daňového zvýhodnění.

V poli Osoba vybereme zaměstnance a rok, za který roční zúčtování zpracováváme. Tento příklad zpracujeme na roku 2020, protože pro rok 2021 ještě není ve Flexi formulář (ten přidáváme vždy začátkem roku, takže pokud tam nemáte vyplněný úhrn příjmů, tak se nelekejte a případně vždy zkontrolujte, zda máte aktualizované Flexi).

Do pole cílový soubor vybereme cestu, kam se má vyplněný formulář uložit.

Dále se jedná o klasický formulář. První a třetí sloupec je needitovatelný, pro editaci slouží prostřední sloupec, např. v případě, kdy zpracováváte mzdu zaměstnanci, který pracuje zároveň u jiného plátce. Pro detaily, zda je možné slevu uplatnit, nahlédněte do zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (paragrafy uvádíme u příslušných řádků)

 1. příjmy obdržené nebo vyplacené do 31.ledna - vyplňuje se automaticky dle aktualizace mezd

 2. úhrn povinného pojistného placeného zaměstnavatelem zaokrouhlené na celé koruny nahoru - vyplňuje se automaticky dle aktualizace mezd

 3. dílčí základ daně od všech plátců - vyplňuje se automaticky jako součet řádku č.1 a 2

 4. hodnota bezúplatného plnění - darování krve, dary obcím a krajům apod. podle paragrafu 15 odst. 1. - doplňte celkovou hodnotu do prostředního sloupce

 5. úroky z úvěrů - úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru apod. podle paragrafu 15 odst. 3 a 4 - doplňte celkovou hodnotu do prostředního sloupce

 6. příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření . podle paragrafu 15 odst. 5 - doplňte celkovou hodnotu do prostředního sloupce

 7. pojistné na soukromé životní pojištění - podle paragrafu 15 odst. 6 - doplňte do prostředního sloupce

 8. členské příspěvky člena odborové organizace - podle paragrafu 15 odst. 7 - doplňte do prostředního sloupce

 9. úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání - podle paragrafu 15 odst. 8 - doplňte hodnotu do prostředního sloupce

 10. nezdanitelné částky celkem - vyplňuje se automaticky jako součet řádků 4-9

 11. základ daně snížený o nezdanitelné částky (zaokrouhlený na celé stovky Kč dolů) - vyplňuje se automaticky jako zaokrouhlený ř.3

 12. vypočtená daň - vyplňuje se automaticky ze základu daně

 13. písm. a) základní sleva na poplatníka - vyplňuje se automaticky, pokud má zaměstnanec v personalistice zaškrtnuto pole Prohlášení k dani a Sleva na poplatníka

 14. písm. b) základní sleva na manželku (na manžela) - doplňte, pokud zaměstnanec uplatňuje

 15. písm. c) základní sleva na invaliditu - vyplňuje se automaticky dle nastavení v personalistice

 16. písm. d) rozšířená sleva na invaliditu - vyplňuje se automaticky dle nastavení v personalistice

 17. písm. e) na držitele průkazu ZTP/P - vyplňuje se automaticky dle nastavení v personalistice

 18. písm. f) na studenta - vyplňuje se automaticky dle nastavení v personalistice

  18a. písm. g) za umístění dítěte - doplňte, pokud zaměstnanec uplatňuje

 19. slevy na dani podle §35ba zákona celkem - vyplňuje se automaticky jako součet 13-18a

 20. daň po slevě na dani podle §35ba zákona (částka musí být >=0) - vyplňuje se automaticky jako rozdíl ř.11 a 19

 21. úhrn skutečně sražených záloh na daň (po slevě na dani včetně solidárního zvýšení daně u zálohy) - doplňuje se automaticky dle výpočtu v aktualizaci mezd

 22. Přeplatek (označ +) je-li ř. 21>20

  Nedoplatek (označ -) je-li ř. 21<20 - doplňuje se automaticky podle ř. 20

 23. daňové zvýhodnění - nárok celkem - doplňuje se automaticky podle nastavení v personalistice

 24. daňové zvýhodnění - z toho sleva na dani - doplňuje se automaticky, maximálně do výše ř.20

 25. daňové zvýhodnění - daňový bonus (ř.23-ř.24) - doplňuje se automaticky

 26. zúčtování záloh na daň po slevě - daň po slevě (ř.20-ř.24) - doplňuje se automaticky

 27. zúčtování záloh na daň po slevě - rozdíl na dani po slevě (ř.21-ř.26) - doplňuje se automaticky

 28. zúčtování měsíčních daňových bonusů - vyplacené měsíční daňové bonusy od všech plátců - doplňuje se automaticky dle aktualizace mezd

 29. zúčtování měsíčních daňových bonusů - rozdíl na daňovém bonusu (ř.25-ř.28) - doplňuje se automaticky

 30. kompenzace vzniklých rozdílů na dani a na bonusu - doplatek ze zúčtování (kladná částka) nedoplatek ze zúčtování (záporná částka) (ř.27+ř.29) - doplňuje se automaticky

 31. doplatek ze zúčtování (z ř.30) činí - a) přeplatek na dani po slevě

  b) doplatek na daňovém bonusu - doplňuje se automaticky - tento doplatek nebo přeplatek poté můžeme vypořádat v měsíční mzdě, viz. níže

Vypořádání daňového bonusu nebo doplatku na dani

Po vypočtení daňového bonusu nebo doplatku můžeme tuto částku zahrnout do měsíční mzdy. To uděláme v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd, kde si rozklikneme konkrétního zaměstnance a na záložce Daň a klikneme na tlačítko Nový:

Následně napíšeme do řádku Mzdová složka - PŘE(NEDO)PLATEK DANĚ nebo tuto složku vyhledáme přes ikonu "lupy":

Do pole Částka následně napíšeme hodnotu daňového bonusu (nebo daňového doplatku se záporným znaménkem), kterou jsme zjistili ve formuláři na poslední řádce č. 31 a zaškrtneme uživatelskou změnu částky:

Uložíme a pokud se podíváme na výplatní pásku, přeplatek (nebo nedoplatek) uvidíme v části Daň:

Našli jste odpověď?