V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Personalistika. Zavádíte mzdovou agendu do ABRA Flexi, máte k dispozici seznam zaměstanců v CSV nebo XLS pro Excel? Můžete využít Importy z Excelu do ABRA Flexi. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Personalistika).

Nyní se již přesuneme k importu konkrétního výpisu. Importovat budeme následující vzorový výpis: personal_vzor.xls

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Osobní číslo - povinný údaj, jedná se o jednoznační identifikátor osoby v personalistice.

Jméno - jméno osoby

Příjmení - příjmení osoby

Datum narození - datum narození, je možné zapsat ve formátu DD.MM.YYYY (01.03.1984)

Rodné číslo - rodné číslo ve formátu YYMMDD/XXXX

Číslo pojištěnce - libovolný řetězec o maximální délce 20 znaků

Pohlaví - pohlaví osoby zápis pohlavi.muz nebo pohlavi.zena

E-mail, mobil, Ulice, Město, PSČ - kontaktní údaje osoby, libovolné řetězce o délce 255 znaků.

Středisko - odkaz pomocí zkratky na vybrané středisko (musí existovat v ABRA Flexi)

Sleva na poplatníka - logická hodnota, nabývá hodnot PRAVDA nebo NEPRAVDA

Typ vztahu k firmě - určuje vztah osoby k firmě, nabývá hodnot typVztahuOsoba.zamestnanec, typVztahuOsoba.uchazec, typVztahuOsoba.externi

Zdr. poj. - odkaz na zdravotní pojišťovnu pomocí zkratky použité v Adresáři firem

Způsob platby - způsob vyplacení mzdy, nabývá hodnot zpusobPlatby.ucet, zpusobPlatby.adresa, zpusobPlatby.pokladna

Veškeré vlastnosti evidence personalistika naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/personalistika/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nám hlásí tvorbu nových osob.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se nové osoby v evidenci Zaměstnanci – Personalistika.

Další údaje o pracovníkovi jako pracovní poměr, směny, děti apod. je nutné doplnit v desktopové aplikaci ručně.

Našli jste odpověď?