Přehled změn v ABRA Flexi (24. 9. 2021):

Opravy chyb

  • Import skladových pohybů v API mohl končit chybou při pokusu změnit hodnotu v dané situaci needitovatelné / nesmyslné vlastnosti. Například: Hodnotu vlastnosti ‚cenaMj‘ („Cena za MJ“) není možné změnit z ‚0.0‘ na hodnotu ‚62.1‘.

    • Přesněji se problém týkal vlastností: cenaMj, cenaMjPoriz, cenaMjNakl, cenaMjProdej, sumZkl, sumZklMen, sumCelkem a sumCelkemMen. Správným řešením bylo jednoduše danou vlastnost do API neposílat. Například: na výdejce neuvádět cenaMj, když se určuje ze skladu.

    • Pro uvedené vlastnosti jsme kontrolu znovu zmírnili, importér neohlásí chybu a bude v tichosti požadavek na změnu hodnoty ignorovat.

  • API výstup pro Kontrolní hlášení chybně pracovalo s parametrem obdobi zadané ve formě čtvrtletí. Správné chování bylo pouze pro první kvartál.

  • API import vlastnosti mnozBaleni na obecné položce dokladu způsoboval interní chybu. Uvedená vlastnost má smysl pouze na ceníkové položce s definovanými baleními, v ostatních případech ji bude import ignorovat a hodnota zůstane nulová.

  • Kopie standardní účetní sestavy Výkaz zisku a ztráty nerozdělovala pro firmy typu nezisková / rozpočtová organizace hlavní a hospodářskou činnost.

Našli jste odpověď?