Co je to dobropis?

Dobropis, resp. opravný daňový doklad (ODD), slouží k opravě vystavených faktur, kdy je potřeba upravit základ daně či daň jako takovou.

V praxi nalezneme jeho použití např. při reklamaci s vrácením zboží (resp. vrácením zboží obecně).

Jak v ABRA Flexi dobropis vytvořit?

Dobropis můžeme vytvořit k vydané i přijaté faktuře. V obou případech je postup zcela analogický, ukážeme si jej tedy pouze pro vydanou fakturu.

Dobropis můžeme vytvořit dvěma způsoby - pomocí služeb nad příslušnou fakturou, nebo ručně.

Tvorba dobropisu přes "Služby"

K tvorbě dobropisu si označíme fakturu, ke které ho chceme vytvořit. Poté klikneme na tlačítko "Služby" a zvolíme možnost "Vytvořit dobropis".

Kliknutím na výše zmíněnou možnost dojde k otevření formuláře tvorby dobropisu. Zde si můžeme vybrat, kterou položku faktury chceme dobropisovat.

Pokud chceme dobropisovat vše, ponecháme počty kusů beze změny.

V dalším kroku pouze vybereme typ faktury s druhem "Dobropis/opravný daň. d." a potvrdíme vytvoření.

Pokud byste v typu faktur neměly takový typ dostupný, jednoduše jej vytvoříte v typu faktury. Stěžejní informací je jeho druh - "Dobropis/opravný daň. d.".

Po potvrzení tvorby dobropisu se dobropis vytvoří. Bude obsahovat přesně takové položky, které jste vybrali ve formuláři pro vytvoření a budou v dokladu zapsány záporným množstvím.

Pokud typ dobropisu automaticky generuje skladový pohyb (rovněž možné nastavit přímo v typu, viz screenshot výše), dojde k vygenerování příjemky (v případě vydané faktury) nebo výdejky, resp. záporné příjemky (v případě přijaté faktury).

Upozornění:

Tvorba dobropisu pomocí služeb je možná pouze u položkových faktur. Pokud se jedná o bezpoložkovou fakturu, je jedinou možností dobropis vytvořit ručně a provázat jej s fakturou.

Tvorba dobropisu ručně

Druhou možností, jak vytvořit dobropis, je jeho ruční tvorba. Založit jej lze naprosto stejně, jako kteroukoliv jinou fakturu.

Důležité je vybrat správný typ dokladu, tedy ten s výše zmíněným druhem "Dobropis/opravný daň. d." a měl zapsanou částku v záporné hodnotě.

Pokud máme takto vytvořený dobropis a měl by náležet některé dříve vytvořené faktuře, můžeme jej s fakturou provázat.

V přehledu faktur jej jednoduše označíme (zatržítkem v levé části).

Poté přes "Služby" zvolíme možnost "Vytvořit/zrušit vazbu dobropisu".

Po zvolení této možnosti pouze vybereme příslušnou fakturu a potvrdíme vytvoření vazby.

Samotný vznik vazby poté můžeme zkontrolovat pomocí tlačítka "Vazby" v hlavičce agendy.

Věděli jste, že?

  • Dobropis je možné vytvořit a provázat s fakturou i přes API, více naleznete v dokumentaci.

  • Rovněž tak lze dobropis vytvořit ve webovém rozhraní.

  • Smazání vytvořeného dobropisu za některých okolností může být problém. Proč tomu tak je? Více info v návodu.

FAQ

Našli jste odpověď?