Ve Flexi se do výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti od Kooperativy nedotahují odměny z dohod a odměny statutárních orgánů.

Pojištění za dohody je tedy potřeba k výsledné částce připočíst ručně. Zákonné pojištění odpovědnosti můžeme vytvořit pouze za předpokladu, že mzda zaměstnance, který je na dohodu o provedení práce, přesáhne částku 10 000 Kč.

Odměny statutárních orgánů mají výjimku a do pojištění se nepočítají vůbec.

Podrobné informace zde: https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Pozor: V případě, že některý ze zaměstnanců překročí maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, je potřeba zákonné pojištění spočíst ručně. Do výpočtu se totiž počítá základ čtvrtletního pojistného pro sociální pojištění, na zákonné pojištění se však omezení maximálního vyměřovacího základu nevztahuje.

Nastavení promile pro výpočet

Abychom mohli formulář vygenerovat, musíme mít vyplněné pole "Promile pro výpočet povinného pojištění" v nastavení firmy (Firma -> Nastavení -> Moduly -> Zaměstnanci -> Ostatní).

Zákonné pojištění odpovědnosti

Následně si formulář zobrazíme přes Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Ostatní - Zákonné pojištění odpovědnosti:

Při výběru čtvrtletí, za které je potřeba provést výpočet, je nutné uvést vždy čtvrtletí nadcházející. Např. tedy v případě potřeby výpočtu zákonného pojištění za 3. čtvrtletí vybereme 4. čtvrtletí (výpočet proběhne vždy za uplynulé, v tomto případě tedy za 3. čtvrtletí).

Po výběru čtvrtletí klikneme na tlačítko Dokončit.

Pokud se vám stane, že vám chybí údaje Vyhotovil, Číslo telefonu, Adresa nebo IČO, znamená to, že ve Flexi nejsou doplněny veškeré údaje. Příznak vyhotovil a číslo telefonu se dotahují z menu Nástroje - Osoby a uživatelé dle aktuálně přihlášeného uživatele. Vyplňte tedy jméno, příjmení či kontaktní údaje na konkrétním zaměstnanci:

Pozor, do formuláře se dotahuje telefonní číslo z pole Telefon, nikoliv z pole Mobil.

Adresa a IČO se poté doplňují z menu Firma - Nastavení firmy:

Tvorba závazku a jeho vložení do příkazu k úhradě

Tímto jsme si pouze vygenerovali formulář pro odevzdání, ale nyní je ještě třeba na tuto částku vytvořit Ostatní závazek, protože Flexi si ho samo netvoří.

Přejdeme tedy do menu Účetnictví - Ostatní závazky, kde klikneme na tlačítko Nový a vyplníme potřebné údaje:

Pokud chceme následně vložit tento závazek do příkazu k úhradě, musíme věnovat pozornost záložce Platba z účtu, kde musí být uveden správný účet, ze kterého chceme závazek zaplatit a také záložce Účet dodavatele, kde musí být uvedeny správné platební údaje pro Kooperativu:

Do příkazu potom závazek vložíme klasicky přes Peníze - Příkaz k úhradě, kde vybereme náš správný účet a přes tlačítko Výběr dokladů k úhradě vybereme závazek pro Kooperativu a klikneme na tlačítko Odeslat:

Našli jste odpověď?