Verze obsahuje náročné upgrade skripty, které opravují i chyby na dokladech. V případě nasazení verze na vlastní/lokální servery může trvat desítky minut, v ojedinělých případech až hodiny.

Přehled změn v ABRA Flexi (13. 10. 2021):

Legislativa

 • Průvodce účetního výstupu Daňového přiznání OSS lze kromě podkladů použít již také pro vygenerování Přiznání v XML souboru.

Nové funkce

 • Místo určení ovlivňuje volbu státu DPH na dokladech nově jen, pokud má zaškrtnutý nový příznak Místo plnění. Výchozí stav je vypnuto.

 • QR kód pro platbu na standardním reportu Faktura nově podporuje také slovenský PAY by square. Výběr správného QR kódu je automatický dle státu odběratele.

Vylepšení

 • Vylepšení a opravy mezd – změny se promítnou do výpočtů od 10/2021

  • Složka POHOTOVOST MIMO se nezapočítává do pracovněprávního průměru. Oprava se projeví od výpočtu mezd za říjen 2021 a ovlivní výpočty mezd v 1. čtvrtletí 2022.

  • Přidána podpora doplatku zdravotního pojištění do minima, kdy celý doplatek hradí zaměstnavatel.

   • Pro zapnutí v konkrétním měsíci je třeba do Zdravotního pojištění přidat složku ZP DOPLATEK FIRMA(složka musí mít v poli Procento/konstanta nastavenu hodnotu 1!).

  • V případě statutárního orgánu (prac. poměr 5-STATUTÁRNÍ ORGÁN) se již nebude vypočítávat náhrada za prvních 14 dnů nemoci/karantény.

 • Zpřesnění chybové zprávy o nedostatku materiálu při výrobě. Zpráva nyní obsahuje údaje o skladu, ceníku, požadovaném a dostupném množství. Více informací naleznete v návodu ke kusovníku.

 • Vylepšení tvorby dokladu při souběhu více registrací k DPH se zvláštním režimem jednoho správního místa (OSS):

  • Pokud není zadaný předpis zaúčtování OSS, tak se rozhoduje na základě registrace k DPH.

  • Pokud je zvolen předpis zaúčtování OSS, tak také tvorba dokladu probíhá v režimu OSS.

  • Optimalizace se týkaly především přednastavením vhodného řádku DPH a řádku kontrolního hlášení DPH.

 • Vylepšení průvodce výstupu daňového přiznání OSS pro zpříjemnění práce (výběr období a režimů OSS, ukládání do souboru).

 • Přidány speciální slovenské řádky Kontrolního hlášení (B.1.-KR, B.2.-KR, B.3.-KR), při jejichž použití suma DPH nevstoupí do sumy odpočítané daně, pouze do základu. Nové řádky se hodí k poměrnému odpočtu DPH.

 • API realizace objednávky do faktury umožňuje novým parametrem typDoklSkl definovat typ skladového dokladu generovaného v rámci vytvářené faktury. Je užitečný například v případě, že typDokl vytvářené faktury nemá uvedený typ skladového dokladu.

Opravy chyb

 • Možnost generování účetních odpisů u nehmotného majetku je podmíněna datem původního zařazení majetku.

 • V případě datové nekonzistence v evidenci osob (duplicitní hlavička) nebylo možné vygenerovat Přehled zaměstnanců a následně docházelo k zamrznutí aplikace.

 • Opravy chyb v rezervování sad a kompletů na objednávce přijaté (OBP). Existující rezervace pro danou položku nedovolovala v následující editaci použít množství rezervované pro sebe sama. V závislosti na stavu skladu a režimu vytváření rezervací mohlo dojít ke snížení nebo až k úplnému vymazání rezervace.

 • Vytvoření kopie záznamu v rezervacích zboží kopírovalo chybně také vazbu na položku objednávky.

 • Oprava chybně pojmenovaných polí na záložce Intrastat na dokladech.

 • Aplikace chybně zobrazovala na formuláři skladového dokladu v daňové evidenci dvě záložky Specifikace.

 • Na tiskových výstupech Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty byly nahrazený čísla řádků za číslo účtu ze standardní účetní osnovy.

 • Oprava zobrazování upozornění na změnu navázaných dokladů při změně účtů na odpočtu zálohy.

 • Spárování faktury s úhradou nedovolí, aby v případě více uhrazujících dokladů měl každý jinou měnu. Touto nepodporovanou kombinací docházelo mimo jiné k vytvoření chybného kurzového rozdílu.

 • Tiskové reporty Faktura, Dodací list, Doklad pro klienta a další již nedovolí rozdělení položky na více stránek.

 • Ukládání komunikace s pokladními zařízeními (Nástroje / Komunikace s ext. zařízením) naráželo na omezení maximální uvažované délky identifikátoru zařízení 50 znaků. Díky tomu nebylo vůbec možné, na některé HW pokladny, prodejky odesílat.

  • Maximální délka identifikátoru byla prodloužena na 127 znaků s případným odřezáváním nadbytečných znaků.

 • API realizace objednávky do již existující faktury nyní ověřuje zda není uvedená faktura uzamčená, bezpoložková, stornovaná, uhrazená nebo odeslaná do EET.

 • Hromadné změny probíhaly chybně v režimu ignorování chyb, což mohlo vést dokonce k nastavení nepovolených hodnot.

  • Opraveno změnou na tzv. neatomický režim, kdy se provede pouze ta část změn, která je v pořádku. Požadavky na nepovolené změny budou přeskočeny.

 • Oprava logického příznaku prodejka na položkách dokladu evidence Prodejní kasa:

  • Správnou hodnotu true měla pouze hlavička dokladu. Položky měly chybně false, který indikuje položky faktury vydané.

  • Hodnota příznaku na položkách bude nyní za všech okolností v souladu s hlavičkou dokladu. Opraveny byly zpětně i všechny položky v databázi.

  • Příznak prodejka na položkách bylo možné v API přepisovat. Nyní je pouze pro čtení stejně jako na hlavičce dokladu.

Našli jste odpověď?