Doplatek do minima placený zaměstnancem

Aby se vypočítával doplatek do minimálního vyměřovacího základu, je třeba v menu Zaměstnanci - Personalistika na konkrétním zaměstnanci na záložce Parametry mzdy - Zdravotní pojištění zaškrtnout pole "Zdravotní pojištění - doplatek do minimálního vyměřovacího základu".

Pokud máme zaškrtnuto na záložce Sleva na dani pole Držitel průkazu ZTP/P, zpřístupní se nám pole "Snížení vyměřovacího základu ZP (Zákon č. 592/1992 Sb., §3 - Vyměřovací základ, odstavec 7)" - toto se používá zejména v případě chráněných dílen apod.

Doplatek do minima rozdělený mezi firmu a zaměstnance

Pokud se má vypočítaný doplatek do minimálního vyměřovacího základu rozdělit mezi firmu a zaměstnance, zaškrtneme pole "Zdravotní pojištění - doplatek do minimálního vyměřovacího základu" a zároveň "Rozdělit mezi firmu a zaměstnance".

Doplatek do minima placený zaměstnavatelem

Od verze 2021.8. je možné platit celý doplatek do minimálního vyměřovacího základu na straně zaměstnavatele. V tomto případě zaškrtneme v personalistice pouze pole "Zdravotní pojištění - doplatek do minimálního vyměřovacího základu", čímž zajistíme, že se doplatek vypočítá.

Samotné započítání platby na stranu zaměstnavatele poté nastavujeme v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd, kde na záložce Zdravotní pojištění klikneme na tlačítko Nový a vybereme složku ZP DOPLATEK FIRMA. Zde nic neměníme, pouze uložíme a dáme "Přepočti mzdu". Následně se doplatek přičte k řádku Zdravotní pojištění - firma:

Také se samozřejmě úprava projeví v přehledu pro zdravotní pojišťovnu a také na mzdovém listu. Zaměstnanec tedy platí odvod 4,5% klasicky z reálné mzdy, zbytek platí zaměstnavatel.

Tato změna platí až od říjnových mezd!

Našli jste odpověď?